۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي آنتي ژن‌ هاي HLA در سندرم پاپيلون لفور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آنتي ژن‌ هاي HLA در سندرم پاپيلون لفور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پريودنتيت قبل از بلوغ
مقاله سندرم پاپيلون لفور
مقاله HLA-B18

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطف آذر مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: غارثي فرد بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: فرجاديان شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سندرم پاپيلون لفور (PLS) يك بيماري نادر است كه با تخريب زود هنگام پريودنشيوم دندانهاي شيري و دائمي همراه است. اتيولوژي اين بيماري بدرستي مشخص نيست ولي اخيرا جهش در ژن كاتپسين C به عنوان پايه ژنتيكي بيماري شناخته شده است. در اين مطالعه فراواني آنتي‌ژن‌هاي HLA در سندرم پاپيلون لفور مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور آنتي ژن‌هاي HLA-1 و HLA-DR با روش سرولوژي و طبق استاندارد NIH در نه بيمار مبتلا به PLS از هفت خانواده غيروابسته با ۳۷ فرد سالم (گروه كنترل) مقايسه گرديد. در تحليل نتايج از آزمون دقيق فيشر با در نظر گرفتن ۰۵/۰ P< استفاده شد. نتايج نشان داد كه فراواني آنتي‌ژن HLA-B18 در بيماران مبتلا به PLS نسبت به گروه كنترل بيشتر مي‌باشد و اين افزايش از نظر آماري معني‌دار است ۰۵/۰ P<. مطالعه حاضر كه به روش سرولوژي انجام گرديده است تنها مطالعه كنترل ‌دار در زمينه بيماري PLS مي‌باشد كه نتايج آن نياز به فناوريهاي ملكولي با تعداد نمونه‌هاي بيشتري دارد.

© حقوق سایت محفوظ است