۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي آلودگي ميكروب هاي هوازي وسايل فلزي قبل از استفاده در جراحي دهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي آلودگي ميكروب هاي هوازي وسايل فلزي قبل از استفاده در جراحي دهان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل عفونت
مقاله نمونه ‌برداري
مقاله وسايل فلزي
مقاله استريليزاسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانيان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كنترل عفونت در اعمال جراحي از اهميت خاصي برخوردار است. گرچه پيشرفتهايي در اين زمينه انجام شده است، ولي هنوز هم رعايت روشهايي كه آلوده‌ كننده‌ها را محدود كند، الزامي است، بخصوص براي دندانپزشكان كه بسياري از اعمال جراحي كوچك را در مطبها انجام مي‌دهند. به همين جهت اين مطالعه با هدف و تشخيص آلودگي ميكروب‌هاي هوازي وسايل فلزي قبل از استفاده در جراحي دهان‌، انجام گرفت. در اين مطالعه توصيفي مقطعي صدو چهل نمونه از وسايل فلزي مورد استفاده در اعمال جراحي و غير جراحي در بخشهاي جراحي دهان و فك و صورت، پريو، اندو و مركز اتوكلاو دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران به صورت تصادفي انتخاب شدند بعد از انجام مراحل استريل كردن، از وسايل نمونه‌برداري شد و جهت بررسي رشد ميكروب‌هاي هوازي به آزمايشگاه منتقل شد. (نتايج حاصل از كشت نشان داد كه تنها در يك مورد وسايل به استافيلوكوك اپيدرميس آلوده بودند و عمل استريليزاسيون در دانشكده نسبت به سالهاي قبل ۲۰% بهبود يافته است.

© حقوق سایت محفوظ است