۱۳۹۵-۰۵-۱۵

مقاله بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي سرريزهاي جانبي کنگره اي ذوزنقه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي آزمايشگاهي ضريب دبي سرريزهاي جانبي کنگره اي ذوزنقه اي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسي آزمايشگاهي
مقاله جريان زير بحراني
مقاله سرريز جانبي کنگره اي
مقاله ضريب دبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: فرسادي زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده دلير علي
جناب آقای / سرکار خانم: سلماسي فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرريز جانبي به عنوان سازه تنظيم آب براي کنترل دبي و سطح آب در رودخانه ها و کانال ها مورد استفاده قرار مي گيرد. سرريز جانبي كنگره اي نوعي سرريز است كه لبه آن در جانمايي مستقيم و صاف نمي باشد. درصورتي كه طول بازشدگي محدود باشد، با افزايش طول موثر توسط اين سرريزها مي توان آب بيشتري به بيرون از کانال منحرف کرد. به منظور بررسي عملكرد سرريز و برآورد جريان عبوري از روي آن نياز به تعيين ضريب دبي مي باشد. در اين تحقيق، رفتار هيدروليکي سرريز جانبي کنگره اي با جانمايي ذوزنقه اي در حالت تک سيکل به صورت آزمايشگاهي بررسي شده است. عدد فرود بالادست سرريز جانبي در هر آزمايش تغيير داده شد و تاثير طول بازشدگي، ارتفاع و زواياي جانبي بر ضريب دبي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش هاي انجام شده براي يافتن اثر پارامترهاي بي بعد طولي، ارتفاعي و زواياي رأس مختلف روي ضريب دبي در جريان زير بحراني تحليل شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که ضريب دبي سرريز جانبي کنگره اي ذوزنقه اي در مقايسه با سرريزهاي جانبي معمولي حدودا ۳۰-۱۵ درصد افزايش داشته است. همچنين ضريب دبي با افزايش عدد فرود و زاويه جانبي سرريز کاهش و با افزايش طول بازشدگي و ارتفاع سرريز افزايش مي يابد. در محدوده آزمايش هاي انجام شده زاويه ۳۰ درجه بيشترين ضريب دبي را بدست مي-دهد که ۱٫۵ برابر زواياي ديگر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است