۱۳۹۶-۰۷-۰۱

مقاله بررسي آثار سطوح مختلف انرژي و شوري بر توان توليد ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus, H. Milne Edwards) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۲۶۳ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار سطوح مختلف انرژي و شوري بر توان توليد ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus, H. Milne Edwards)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغذيه
مقاله انرژي
مقاله شوري
مقاله ميگو سفيد هندي
مقاله رشد
مقاله تجزيه تقريبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديان كناري عبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: آذري تاكامي قباد
جناب آقای / سرکار خانم: نيك خواه علي
جناب آقای / سرکار خانم: بن سعد چيروز
جناب آقای / سرکار خانم: غفله مرمضي جاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي آثار سطوح مختلف انرژي و شوري بر توان توليد بچه ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus, H. Milne Edwards) يك آزمايش تغذيه اي براي مدت ۶۰ روز انجام شد. در اين آزمايش سه جيره نيمه خالص (Semi-purified diet) با پروتيين همسان (Isonitrogenic) ساخته شد. سه سطح مختلف از انرژي شامل ۳۵۰۰، ۳۸۰۰ و ۴۱۰۰كيلو كالري در كيلو گرم با پروتيين ثابت ۴۰ درصد و سه سطح مختلف از شوري شامل ۲۵، ۳۵ و ۴۵ قسمت در هزار در نظر گرفته شد. آزمايش فوق به روش فاكتوريل دو عامله (۳×۳) شامل ۹ تيمار با سه تكرار انجام شد. آزمايش با استفاده از مخازن پلي اتيلن ۳۰۰ ليتري كه با ۲۰۰ ليترآب پر شده بود و روزانه ۵۰ درصد آب آن تعويض مي شد انجام گرفت. تعداد ۲۰ قطعه بچه ميگو (متوسط وزن ۳٫۲۲±۰٫۱۹ گرم) درون هر مخزن ذخيره سازي شد و روزانه در سه وعده به صورت اشباع تغذيه شدند. در اين آزمايش مشخص شد شاخص هاي رشد با افزايش انرژي و كاهش شوري بهبود يافتند. عامل هاي شوري و انرژي به تنهايي داراي اثر معني دار (P<0.05) بر روي شاخص هاي رشد بودند ولي اثر متقابل معني داري را نشان ندادند. به طور كلي تيمار ۳ با انرژي ۴۱۰۰ كيلو كالري در كيلوگرم و شوري ۲۵ قسمت در هزار (۲۵:۴۱۰۰) از نظر شاخص هاي افزايش وزن بدن،NPU ،PER ،FCR ، SGR و توليد به طور معني داري (P<0.05) عملكرد بهتري نسبت به ساير تيمارها داشت. همچنين مشخص شد براي پرورش ميگوي سفيد هندي شوري ۲۵ قسمت در هزار مناسب تر از ساير شوري ها بود.
نتايج همچنين نشان دادند كه با افزايش چربي و انرژي جيره ميزان چربي و انرژي بدن ميگو به طور معني داري (P<0.05) افزايش يافتند. شوري و اثر متقابل بين انرژي و شوري اثر معني داري را از نظر تجزيه تقريبي لاشه بدن ميگوها نشان ندادند.

© حقوق سایت محفوظ است