۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي مورد : بيماري هلندي در اقتصادي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بر بخش كشاورزي مورد : بيماري هلندي در اقتصادي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هلندي
مقاله كالاي مبادله پذير و مبادله ناپذير
مقاله اثر حركت منابع
مقاله اثر مخارج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري صادق
جناب آقای / سرکار خانم: حقي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر پايه مدل كلاسيك بيماري هلندي، كه براي كشورهاي توسعه يافته طراحي شده است، پيش بيني مي‌شود در پي افزايش درآمد نفت، بخش صنعت تضعيف شود، در حالي كه در ايران چنين امري روي نداده است. اين در حالي است كه به دنبال هر بار افزايش درآمد نفتي شاهد تضعيف بخش كشاورزي بوده ايم و اين بخش بيشترين زيان را متحمل شده است. بدين جهت در مقاله حاضر تلاش مي‌شود تا با بررسي جنبه هاي گوناگون تاثير گذاري افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي، به شناسايي اين مشكل در اقتصاد كشور پرداخته شود.
در اين پژوهش دو روش توصيفي و تحليلي براي دستيابي به هدفهاي مورد نظر به كار رفته است. بدين منظور، نخست، تحليل تغييرات ساختاري پس از افزايش درآمد نفتي در چارچوب مدل اصلي بيماري هلندي انجام گرفت و آثار گوناگون بيماري در ايران بررسي شد، سپس به منظور بررسي بيماري پيش گفته در اقتصاد ايران از روش اقتصاد سنجي TSLS (حداقل مربعات دو مرحله اي) و برآورد سيستم معادلات همزمان براي مقطع زماني ۱۳۴۰-۱۳۷۷ استفاده شد.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي‌دهد كه بيماري هلندي در ايران به صورت پديده ضد كشاورزي ظاهر شده ولي به دليل ارتباطات ضعيف بين دو بخش نفت و كشاورزي، اثر افزايش درآمد نفت بر بخش كشاورزي به صورت غير مستقيم بوده است. همچنين مشخص شد كه در ايران يكي از علت هاي اثر منفي افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي، افزايش واردات است كه در اين زمينه سياست هاي دولت در برابر افزايش درآمد نفتي نقش موثري در ميزان اثرگذاري افزايش درآمد نفتي بر بخش كشاورزي داشته است.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است