۱۳۹۶-۰۶-۲۹

مقاله بررسي‌ ضايعات‌ آترواسكلروز در شريانهاي‌ آئورت‌ شكمي‌ – لگن‌ و اندامهاي‌ تحتاني‌ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۵۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي‌ ضايعات‌ آترواسكلروز در شريانهاي‌ آئورت‌ شكمي‌ – لگن‌ و اندامهاي‌ تحتاني‌
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آترواسكلروز
مقاله ليپوپروتئين
مقاله كلسترول آنژيوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرتي نيا حسين قلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: اين بررسي بر روي ۲۰۷ بيمار مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي مركز پزشكي امام خميني (ره) انجام شده است، اين بيماران براي آنژيوگرافي آئورت شكمي، شريانهاي لگني و اندامهاي اييني معرفي شده اند. هدف بررسي ضايعات آترواسكلروز روي اين شريانها بوده در ضمن ساير عواملي كه در اين شريانها تنگي ايجاد مي نمايند، نيز مطالعه شده است.
روش بررسي: پس از بررسي سوابق بيمار از نظر بيماريهاي قلبي، ريوي، … و دادن آمادگيهاي لازم آنژيوگرافي انجام گرفته است. به طور خلاصه پونكسيون از طريق شريان فمورال مشترك انجام مي گيرد. وسايل لازم: برانول، گايدواير، دسيله شرياني، كاتتر و محلول حاجب به اشعه X است. اگر بررسي آئورت شكمي مدنظر است كاتتر در داخل اين شريان قرار گرفته، ماده حاجب تزريق شده و راديو گرافي انجام مي شود. اگر مطالعه شريانهاي اندام تحتاني مدنظر است تزريق از طريق شريان فمورال مشترك انجام شده و راديو گرافي از ران تا انگشتان پا به عمل مي آيد.
يافته ها: از۲۰۷  بيمار مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي مبتلايان به آترواسكلروز بدون ساير بيماريهاي كمك كننده ۱۲۹ نفر مي باشند، بيماراني كه آتروسكلروز همراه با بيماري ديابت داشته اند ۱۲ نفر بودند كه ديابت آنان درمان نشده يا ناقص درمان شده بود.
در اين بررسي بيماران مبتلا به بورگر، ميلوم مولتيپل، سرمازدگي اندام و نيز بيماراني كه سابقه اعمال جراحي در لگن و اندامها داشته اند مطالعه شده اند.
نتيجه گيري: نتيجه اينكه اگر عوامل ايجاد كننده اترواسكلروز مثل بالا بودن كلسترول خون كنترل شده و از عوامل كمك كننده و تشديد كننده اين بيماري مثل ديابت و مصرف دخانيات جلوگيري شود، تعداد مبتلايان به اين بيماري كم شده و عوارض ناگوار آن كاهش مي يابد.

© حقوق سایت محفوظ است