۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله برآورد نيروي ناشي از امواج و جريانهاي دريايي بر سازه هاي لاغر به صورت‏‏ سري زماني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در مهندسي دريا از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: برآورد نيروي ناشي از امواج و جريانهاي دريايي بر سازه هاي لاغر به صورت‏‏ سري زماني با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازه دريايي
مقاله سازه لاغر
مقاله نيروي موج
مقاله جريان
مقاله فرمول موريسون
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله آموزش با نظارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي فر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مقيم محمدنويد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد نيروي امواج و جريانهاي دريايي بر سازه هاي لاغر با توجه به كاربرد آنها در طراحي سازه هاي دريايي اعم از سازه هاي ساحلي يا فراساحلي به لحاظ اينکه اکثرا به عنوان بارگذاري غالب محسوب مي شوند، داراي اهميت بسيار زيادي بوده و بدين منظور روشهاي تحليلي و تجربي زيادي از جمله فرمول موريسون در اين مورد پيشنهاد شده است، نظر به اينكه هر کدام از اين روشها نقطه ضعفهايي دارند، در اين مقاله جهت برآورد نيروي امواج و جريانهاي دريايي بر سازه هاي لاغر از شبكه هاي عصبي مصنوعي استفاده شده است. شبكه عصبي استفاده شده در اين تحقيق از نوع شبكه يادگيري با نظارت مي باشد كه براي تربيت و آزمايش آن از داده هاي آزمايشگاهي استفاده شده است. مقايسه نتايج آزمايشگاهي با نتايج حاصل از شبكه عصبي و فرمول موريسون به روشني نشان داده است كه شبكه عصبي با دقت بيشتر و بهتري نيروي امواج و جريانهاي دريايي را بر سازه هاي لاغر پيش بيني كرده و از سرعت عمل بالاتري نسبت به ساير روشها برخوردار است.

© حقوق سایت محفوظ است