۱۳۹۵-۰۳-۲۰

مقاله برآورد نرخ لغزش گسل هاي پيرامون بم و کاربرد آن در ارزيابي خطر زمين لرزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: برآورد نرخ لغزش گسل هاي پيرامون بم و کاربرد آن در ارزيابي خطر زمين لرزه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بم
مقاله زمين لرزه
مقاله ايران
مقاله نرخ لغزش
مقاله گسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي طباطبايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: قرشي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: بيت الهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قلندرزاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمد‌علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلات ايران با قرار گيري بين دو صفحه عربي و اروپا-آسيا، سالانه حدود ۲۲ ميلي متر کوتاه شدگي در راستاي شمال-جنوب دارد. حدود ۹ ميلي متر از اين کوتاه شدگي سبب چين خوردگي و گسل خوردگي در زاگرس مي شود و باقي مانده آن به طور عمده در البرز و کپه داغ جاي مي گيرد. بلوک مرکزي ايران تغيير شکل اندکي دارد بنابراين، متناسب با ميزان کوتاه شدگي در البرز و کپه داغ، با سرعت حدود ۱۳ ميلي متر در سال به سوي شمال حرکت مي نمايد. در خاور ايران، بلوک صلب و پايدار افغانستان قرار دارد که حرکت چنداني نسبت به اوراسيا ندارد بنابراين حرکت به سوي شمال ايران مرکزي نسبت به بلوک افغانستان تنش برشي راست گردي را در خاور ايران ايجاد مي نمايد که به ترتيب حدود ۸ و ۵ ميلي متر در سال آن در راستاي گسل هاي خاور و باختر دشت لوت جاي مي گيرند. يکي از مشکلات برآورد خطر زمين لرزه در خاور ايران کمبود داده هاي زمين لرزه اي، ژئودتيک و ناشناخته بودن نرخ لغزش گسل ها است. از اين رو در اين پژوهش سعي شده است تا به کمک داده هاي موجود زمين شناسي و سن يابي مطلق شيوه توزيع حرکت راستالغز بر روي گسل هاي اين ناحيه تا حدودي برآورد شود. در ادامه با توجه به اهميت گسل بم-براوات و گسل زمين لرزه اي جنوب بم در برآورد خطر زمين لرزه در شهر بم اين گسل به طور خاص مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه گيري از آبرفت هاي برخاسته در اثر جنبش گسل بم-براوات در انتهاي جنوبي اين گسل، و تعيين سن مطلق آنها به روش لومينسانس نوري، نرخ برخاستگي حدود ۰٫۵ ميلي متر در سال را براي اين گسل مشخص مي نمايد. از آن جا که جنبش اين گسل از نظر هندسي با گسل جنوب بم در ارتباط است، بنابراين به کمک اين سن يابي نرخ لغزش راستالغز راستگرد گسل جنوب بم نيز حدود ۲ ميلي متر در سال بر آورد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است