۱۳۹۵-۰۵-۱۳

مقاله برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۵۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: برآورد مشخصات آبخوان شمال غرب قم به روش SNMR
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراوايي
مقاله آبخوان
مقاله تخلخل
مقاله تشديد مغناطيسي هسته اي سطحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حفيظي محمد‌كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش تشديد مغناطيسي هسته اي سطحي يا Surface Nuclear Magnetic Resonance يا به اختصار  SNMRيکي از جديدترين تکنولوژي هاي برآورد خصوصيات هيدروليکي خاک ها، آبخوان ها و مخازن زيرسطحي است. اين روش معادل روش تصويرسازي تشديد مغناطيسي در پزشکي (روش MRI) يا روش طيف نگاري تشديد مغناطيسي در صنايع دارويي و شيميايي است. در واقع اين روش جديدترين تکنولوژي ژئوفيزيکي ارائه شده در چند دهه اخير است. روش هاي متداول ژئوفيزيکي نظير لرزه اي، ژئوالکتريکي و الکترومغناطيسي، تنها پس از تفسيرهاي پيچيده قادرند شاخص هايي از خصوصيات هيدروليکي زيرسطحي به دست دهند. حال آنکه روش SNMR قادر است آب آزاد درون حفره ها را به طور مستقيم تشخيص دهد و دو پارامتر مهم زيرسطحي، يعني تخلخل و تراوايي را مستقيما به دست آورد. برآورد مشخصات آبخوان در دهه هاي اخير يک رويکرد چند جانبه يا Multidisciplinary داشته و اغلب داده هاي مختلفي از روش هاي هيدروژئولوژيکي و ژئوفيزيکي به طور همزمان در مدلسازي ها مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه نيز براي مدلسازي خصوصيات هيدروليکي زيرسطحي از داده هاي SNMR همراه با داده هاي سونداژ مقاومت ويژه الکتريکي به طور همزمان استفاده شده است. به طور کلي جهت به دست آوردن مدل SNMR بهينه از زيرسطح، اطلاع از ساختار مقاومت ويژه زيرسطحي کمک شاياني به وارون سازي دقيق تر داده هاي  SNMRمي کند. قابليت ها و محدوديت هاي اين روش، با يک مطالعه موردي اکتشاف آب در استان قم بررسي شده است. آبخوان مورد بررسي يک مخزن با تخلخل ثانويه حاصل از شکستگي مي باشد که با ترکيب روش سونداژزني الکتريکي و SNMR، برخي مشخصات هيدروژئولوژيکي و هندسه آن بدست آمده است. همچنين محل حفاري براي استحصال آب پيشنهاد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است