۱۳۹۵-۰۴-۳۰

مقاله برآورد سهم صخره و سنگ در خاکبرداري جاده هاي جنگلي با استفاده از رگرسيون لجستيک رتبه اي و فرايند تحليل سلسله مراتبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۱۳ تا ۳۲۳ منتشر شده است.
نام: برآورد سهم صخره و سنگ در خاکبرداري جاده هاي جنگلي با استفاده از رگرسيون لجستيک رتبه اي و فرايند تحليل سلسله مراتبي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه جاده جنگلي
مقاله هزينه هاي خاكبرداري
مقاله برون زدگيهاي سنگي
مقاله دامنه سنگلاخي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قجر اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باستن کوين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عمليات جاده سازي نسبت سنگ موجود در خاک به طور مستقيم روي قيمت هر مترمکعب خاکبرداري تأثير مي گذارد. بنابراين ايجاد يک چارچوب براي برآوردي قابل اعتماد از سهم سنگ پيش از طراحي شبکه جاده مي تواند به مسيرهاي با خاکبرداري آسانتر و در نتيجه کم هزينه تري منجر شود. هدف پژوهش حاضر آن است که با استفاده از ماهيت رتبه اي تقسيم بندي مسير به درجات سختي مختلف توسط کارشناسان بخش اجرا، سهم سنگ در خاک را به عنوان تابعي از شيب عرصه و نوع سنگ بستر با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک رتبه اي معرفي نمايد. به اين منظور، واحد هاي زمين شناسي به وسيله فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) ارزش دهي و به همراه عامل شيب وارد مدل شدند. براي بررسي اثر تغيير تابع اتصال در قدرت برازش مدل، پنج نوع تابع اتصال بکار گرفته شد. بهترين نتيجه مربوط به تابع Probit بود که بالاترين ضريب تشخيص را به همراه نتيجه مطلوب آزمون خطوط موازي ارائه نمود. براي نشان دادن قابليت بکارگيري روش پيشنهادي براي پهنه بندي سهم سنگ، مدل ساخته شده در بخشي از جنگلهاي کوهستاني شمال ايران پياده سازي شد.

© حقوق سایت محفوظ است