۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله برآورد رطوبت در محدوده توسعه ريشه چغندرقند با استفاده از مدل LEACHM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: برآورد رطوبت در محدوده توسعه ريشه چغندرقند با استفاده از مدل LEACHM
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل
مقاله تنش آبي
مقاله شبيه سازي رطوبت
مقاله چغندرقند و LEACHM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاوه فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: پذيرا ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: پاره كار منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه راه حل هایی برای مسایل مختلف کشاورزی از جمله آبیاری، استفاده از شبیه سازی حرکت آب در خاک را الزامی نموده است. به منظور بهره گیری از این مدل ها برای شبیه سازی، نتایج آنها باید با مقادیر مشاهده ای مقایسه گردد. در این مطالعه نتایج شبیه سازی رطوبت توسط مدل LEACHM با مقادیر رطوبت اندازه گیری شده در پروفیل خاک در مزرعه چغندر قند مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش در سال ۱۳۸۰ در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان به اجرا درآمد. طرح آماری مورد استفاده، کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی بود که در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل سه سطح آبی (بدون تنش آبی، تنش مداوم و تنش ابتدایی) و سه سطح ازت (۸۰، ۱۶۰ و ۲۴۰ کیلو گرم ازت خالص در هکتار) بود. سطوح آبی به عنوان عامل اصلی و مقادیر ازت به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. آنالیز حساسیت مدل حاکی از آن بود که وزن مخصوص ظاهری تاثیر زیادی روی تغییرات رطوبت خاک دارد. نتایج نشان داد که مقادیر رطوبت شبیه سازی شده تطابق خوبی با مقادیر اندازه گیری شده دارد. مقدار خطای متوسط در تیمارهای آبی بین ۱٫۰۹ تا ۲٫۸۱، خطای نسبی بین ۶٫۴۶ تا ۱۳٫۰۲ و ضریب تغییرات بین ۱۱٫۵۸ تا ۱۶٫۱۶ درصد تغییر نمود. معمولا مدل، مقادیر رطوبت را بیشتر از واقعیت برآورد می کرد. بر پایه این نتایج می توان با تخمین یا اندازه گیری برخی از ویژگی های خاک، گیاه و اقلیم، از مدل در پیش بینی زمان آبیاری و چگونگی اعمال تنش آبی استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است