۱۳۹۶-۰۷-۰۷

مقاله برآورد خط فقر در ايران طي سال‌ هاي ۱۳۷۹ـ۱۳۶۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۳۴ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: برآورد خط فقر در ايران طي سال‌ هاي ۱۳۷۹ـ۱۳۶۳
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط فقر
مقاله درصد افراد فقير
مقاله رويكرد نسبت غذا
مقاله رويكرد نيازهاي اساسي خوراكي
مقاله شكاف فقر
مقاله فقر مطلق
مقاله فقر نسبي
مقاله معكوس ضريب انگل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادكاشي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري خليل
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله خط فقر مناطق شهري و روستايي ايران طي سال ‌هاي ۱۳۶۳ـ۱۳۷۹ بر پايه چهار روش نياز به كالري، درصدي از ميانه مخارج خانوارها، درصدي از ميانگين مخارج خانوارها و معكوس ضريب انگل برآورد شده است. نتايج اين پژوهش بيان‌ گر آن است كه خط فقر يك واقعيت خارجي ثابت نيست و با توجه به طرز تلقي و تعريف محقق از فقر و متغيرهاي مورد استفاده براي ارزيابي آن مي‌ توان مقادير متفاوتي براي خط فقر به دست آورد. يافته‌ هاي اين پژوهش دلالت بر آن دارد كه در طي دوره مطالعه همواره خط فقر شهري بزرگ‌ تر از خط فقر روستايي است و خط فقر، مبتني بر مفهوم مطلق كوچك ‌تر از خط فقر مبتني بر مفهوم نسبي فقر است. بيشترين اندازه فقر در جوامع شهري و روستايي ايران مربوط به روش معكوس ضريب انگل مي ‌باشد.

© حقوق سایت محفوظ است