۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله بازيافت اورانيوم از پسماند جامد رآکتور فلوريناسيون کارخانه فرآوري اورانيوم با استفاده از روش استخراج با حلال، (يادداشت پژوهشي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در جداسازي و پديده هاي انتقال (دانشكده مهندسي) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بازيافت اورانيوم از پسماند جامد رآکتور فلوريناسيون کارخانه فرآوري اورانيوم با استفاده از روش استخراج با حلال، (يادداشت پژوهشي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورانيوم
مقاله استخراج با حلال
مقاله تري بوتيل فسفات
مقاله پسماند جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي احد
جناب آقای / سرکار خانم: صمدفام محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق پارامترهاي عملياتي بازيافت اورانيوم از پسماند راکتور فلوريناسيون کارخانه فرآوري اورانيوم با استفاده از روش استخراج حلالي بصورت تجربي بررسي گرديد. پارامترهاي مورد بررسي عبارت بودند از دما، زمان تماس، نوع رقيق کننده، غلظت اسيد و غلظت اوليه اورانيوم موجود در محلول آزمايش هاي استخراج در محدوده غلظت اورانيوم ۴۵۰ تا ۲۲۰۰ ميلي گرم بر ليتر با نسبت فاز آلي به آبي ۲ انجام گرديد. آزمايش ها در دماهاي مختلف انجام شده و نتايج نشان داد که در پايين ترين دما درصد استخراج اورانيوم داراي بيشترين مقدار مي باشد. در آزمايش ها از رقيق کننده هاي مختلف استفاده شد و نتايج نشان داد که استخراج با رقيق کننده کروزن در مقايسه با رقيق کننده هاي ديگر داراي بالاترين مقدار مي باشد. آزمايش هاي عاري سازي با استفاده از عاري کننده هاي مختلف صورت گرفت و نتايج تجربي نشان داد که محلول ۱٫۵ مولار اسيد فسفريک موجب بالاترين بازيافت اورانيوم در فرآيند عاري سازي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است