۱۳۹۵-۰۴-۰۲

مقاله بازدارندگي تخم‌ ريزي و اثر تخم ‌کشي اسانس ۱۸ گياه دارويي روي شب ‌پره‌ هندي ((Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۶۰ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بازدارندگي تخم‌ ريزي و اثر تخم ‌کشي اسانس ۱۸ گياه دارويي روي شب ‌پره‌ هندي ((Plodia interpunctella Hubner (Lepidoptera: Pyralidae)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله گياهان دارويي
مقاله تخم‌ کشي
مقاله شب ‌پره هندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي كرهرودي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده اصفهاني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازدارندگي تخم‌ ريزي و اثر تخم‌ کشي اسانس ۱۸ گياه دارويي روي شب ‌پره هندي (Plodia interpunctella (Hubner)) بررسي شد. براي بررسي اثر بازدارندگي تخم ‌ريزي، تعداد تخم ‌هاي گذاشته شده در مدت چهار روز توسط يک جفت شب‌ پره كه در معرض اسانس قرار گرفته بودند شمارش شد. همچنين تخم ‌هاي يک روزه تحت تاثير سه غلظت ۳، ۱۲ و ۲۴ ميکروليتر اسانس بر ليتر هوا قرار داده شد و ۹۶ ساعت بعد درصد تفريخ آنها محاسبه گرديد. نتايج آزمايش ‌ها نشان داد که همه اسانس ‌ها داراي خاصيت بازدارندگي تخم‌ ريزي بودند. از ميان اسانس‌ هاي مورد بررسي ۱۴ نوع اسانس از جمله دارچين بيش از ۸۰% بازدارندگي از تخم ‌ريزي داشتند که ميان آنها اختلاف معني ‌داري وجود نداشت. اما اسانس گياهان رزماري، شويد، ترخون و بومادران گل ‌زرد به ‌ترتيب با ۲۸٫۳۳، ۳۲٫۵۰، ۳۶٫۱۸ و ۵۵ درصد کاهش تخم ‌ريزي، کمترين ميزان بازدارندگي از تخم ‌ريزي را داشتند. اسانس گياهان آويشن برگ‌ باريک و دارچين بيشترين تلفات را در تخم شب ‌پره هندي ايجاد کردند. همچنين با افزايش غلظت اسانس‌ ها مرگ و مير تخم ‌ها افزايش يافت. اين نتايج نشان داد که اسانس دارچين و آويشن برگ ‌باريک داراي پتانسيل بالايي در جلوگيري از تخم ‌ريزي و نيز اثر تخم‌ کشي مي ‌باشند. آنها مي ‌توانند ترکيب ‌هاي مناسبي جهت کنترل اين آفت در انبارها محسوب شوند.

© حقوق سایت محفوظ است