۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله ايمونوبيولوژي وبا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۶۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: ايمونوبيولوژي وبا
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كلرا
مقاله ايمونوبيولوژي
مقاله پاتوژنز بيماري
مقاله خواص آنتي ژنيك
مقاله واكسن هاي ضد وبا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اپيدمي هاي گسترده کلرا در سال هاي ۱۸۰۰ و اوايل ۱۹۰۰ اتفاق افتاده است ويبريو وباي کلاسيک در اوايل ۱۹۶۰ شيوع پيدا کرد در حاليکه بيوتيپ التور در سال ۱۹۰۵ کشف شد و در اواخر ۱۹۶۰ شيوع پيدا کرد و موجب بيماري همه گير در آسيا، خاورميانه و آفريقا گرديد. کلرا در هندوستان، آسياي جنوب شرقي و افغانستان به صورت آندميک در آمده است. از اين مراکز، بيماري بوسيله راههاي دريايي – تجاري و مهاجرت به نقاط ديگر منتقل مي شود. انتقال بيماري به وسيله افرادي صورت مي گيرد که در مرحله اول بيماري هستند و يا اصولا به شکل خفيف بيماري مبتلا مي باشند. تماس فرد به فرد و يا آب و غذاي آلوده و بالاخره مگس آخرين مرحله انتقال را انجام مي دهد. کنترل بيماري بستگي تام به آموزش و بهبود شرايط بهداشتي دارد. مخصوصا مسايل بهداشتي در رابطه با آب و غذا در درجه اول اهميت قرار دارند. افراد بيمار را بايد از ديگران مجزا نمود، مدفوع آنان بايد کاملا ضد عفوني شود و موارد تماس آنان مورد پيگيري قرار گيرد. واکسيناسيون پي در پي به وسيله سوسپانسيون ميکروبي غليظ باکتري، DNA نوترکيب باکتريايي و عصاره ليپوپلي ساکاريدي باکتري موجب حفاظت کوتاه مدت و محدود (معمولا ۶ ماه) مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است