۱۳۹۶-۰۶-۲۱

مقاله ايجاد يك سيستم ساده براي غربالگري استئوپوروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۲ در پايش از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ايجاد يك سيستم ساده براي غربالگري استئوپوروز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوپروز
مقاله غربالگري
مقاله عوامل خطرزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اين كه غربالگري عمومي براي پوكي استخوان در زنان بعد از يائسگي توصيه نمي شود، توافق كلي در مورد اين كه كداميك از اين زنان بايد مورد سنجش تراكم استخوان قرار گيرند وجود ندارد. هدف از اين مطالعه ايجاد يك وسيله باليني ساده براي كمك به پزشكان جهت شناسايي اين زنان بوده است. در اين مطالعه با كمك بانك اطلاعاتي مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران اطلاعات دموگرافيك و مشخصات تراكم سنجي استخوان زنان يائسه در نواحي لگن و مهره هاي L1 – L4 به همراه اطلاعاتي در خصوص عوامل خطر مطرح در پوكي استخوان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. متغير اصلي مورد سنجش، وجود تراكم استخواني مساوي يا كمتر از ۵/۲ انحراف معيار نسبت به بالغين جوان سالم بود. رگرسيون لجستيك و آناليز ROC براي يافتن سادهترين الگوريتم براي شناسايي زنان در خطر مورد استفاده قرار گرفت. جمعيت مورد بررسي شامل ۲۱۵۱ زن يائسه از و ۱۵۸ زن يائسه در مطالعه چند مركزي پوكي استخوان در شهر تهران بهعنوان گروه منتخب براي آزمون وسيله ابداعي بود. يك الگوريتم ساده بر اساس ۴ عامل سن مساوي يا بالاي ۶۵ سال، وزن مساوي يا كمتر از ۵۷ كيلوگرم، وزن مساوي يا بالاتر از ۷۰ كيلوگرم و زمان گذشته از يائسگي مساوي يا بالاي ۱۰ سال با عنوان  Iranian Osteoporosis Scoring System (IOSS)ساخته شد. حساسيت و ويژگي اين وسيله در جمعيت ۱۵۸ نفري زنان يائسه در مطالعه شهر تهران به ترتيب ۷/۶۱ درصد و ۴/۷۲ درصد در نمره مساوي يا بيش از ۱ از IOSS بود. بنابراين با استفاده از IOSS مي توان به انتخاب منطقي تر و كم هزينه تر زنان يائسه براي انجام تست تراكم استخوان اقدام نمود.

© حقوق سایت محفوظ است