۱۳۹۵-۰۵-۱۲

مقاله اولويت بندي معيارهاي طبيعت گردي در اکوسيستم هاي بياباني و نيمه بياباني با روش دلفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در جغرافيا و آمايش شهري – منطقه اي از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي معيارهاي طبيعت گردي در اکوسيستم هاي بياباني و نيمه بياباني با روش دلفي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبيعت گردي
مقاله مکان يابي
مقاله اکوسيستم بياباني و نيمه بياباني
مقاله معيار
مقاله روش دلفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي نيا سميه
جناب آقای / سرکار خانم: دانه كار افشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقاضا براي گردشگري در طبيعت، برنامه ريزي همه جانبه و توجه به محيط زيست و جلوگيري از تخريب آن را ضروري ساخته است. به منظور برنامه ريزي گردشگري متکي به طبيعت در مناطق خشک و بياباني کشور، پس از بررسي و جمع بندي مراجع داخلي و خارجي، ۱۲ معيار اصلي و ۴۱ زيرمعيار حاصل شد. معيارهاي حاصل براي تعيين معيارهاي مکان يابي عرصه هاي طبيعت گردي در مناطق بياباني و نيمه بياباني و اولويت بندي آنها، در قالب پرسشنامه دلفي در اختيار متخصصان گردشگري و محيط زيست قرار گرفت. نتايج بر اساس درصد اهميت و درجه اهميت معيارهاي مورد بررسي نشان داد که ۱۱ معيار اصلي شامل اهميت تفرجگاهي، عوامل مديريتي، خصوصيات فيزيکي سيماي سرزمين، حيات وحش منطقه، منابع آب، حساسيت محيط، سيماي فرهنگي و تاريخي، اقليم، ويژگي هاي اجتماعي، پوشش گياهي و جنبه هاي اقتصادي مشتمل بر ۲۸ زيرمعيار براي برنامه ريزي طبيعت گردي در اکوسيستم هاي بياباني و نيمه بياباني داراي اهميت و در تصميم گيري به ترتيب داراي اولويت است. واضح است که کاربرد معيارهاي طبيعت گردي در ساير اکوسيستم هاي طبيعي نيازمند بررسي هاي مستقلي است.

© حقوق سایت محفوظ است