۱۳۹۵-۰۲-۰۴

مقاله اولويت بندي استقرار صنايع روستايي در شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکزيت و مدل AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۴ در برنامه ريزي منطقه اي از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اولويت بندي استقرار صنايع روستايي در شهرستان مرودشت با استفاده از شاخص مرکزيت و مدل AHP
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان يابي
مقاله صنايع روستايي
مقاله شاخص مرکزيت
مقاله مدل AHP
مقاله مرودشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكور علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي قطب آبادي فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه مناطق روستايي درکشورهاي درحال توسعه با چالش ها و مشکلات متعددي مانند گسترش فقر و تخريب فزآينده منابع طبيعي روبرو مي باشند. از اين رو بسياري صاحب نظران توسعه روستايي معتقدند که يکي از مهم ترين راهکارهاي مبارزه با فقر و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، استراتژي صنعتي شدن روستاها مي باشد. در واقع صنعتي شدن روستاها مي تواند سنگ بناي توسعه در مناطق روستايي کشورهاي درحال توسعه باشد. شهرستان مرودشت امروزه به عنوان يکي از مهم ترين قطب هاي جمعيت روستايي در سطح استان فارس مي باشد. عدم وجود برنامه هاي مناسب درحوزه توسعه روستايي باعث شده اين شهرستان با مسائل و مشکلات روبرو باشد و همين مشکلات زمينه را براي مهاجرت هاي روستايي فراهم نموده است. در اين مقاله کوشش است که با استفاده از مدل هاي شاخص مرکزيت و AHP نسبت به مکان يابي و اولويت بندي استقرار صنايع در سطح مناطق روستايي اين شهرستان اقدام شود. تحقيق حاضر بر مبناي هدف، کاربردي و بر اساس ماهيت و روش توصيفي– تحليلي مي باشد. بر اساس نتايج، سيزده روستاي محمدآباد، سيوند، بيدگل، فتح آباد سفلي، زنگي آباد، کوشک، کوه سبز، احمدآباد کته، حصار دشتک، خانمين، مهجن آباد، شول بزي و مجدآباد به عنوان سايت هاي مورد نظر انتخاب شدندکه از بين روستاهاي مذکور، روستاي فتح آباد سفلي با امتياز نهايي ۰٫۲۴۰۲ به عنوان مساعدترين سايت براي استقرار صنايع روستايي در شهرستان انتخاب شد.

© حقوق سایت محفوظ است