۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله اوقات فراغت و عوامل اجتماعي موثر بر آن: (مطالعه موردي افراد ۶۴-۱۵ ساله شهرستان جويبار) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۷۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: اوقات فراغت و عوامل اجتماعي موثر بر آن: (مطالعه موردي افراد ۶۴-۱۵ ساله شهرستان جويبار)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسي اوقات فراغت
مقاله اوقات فراغت فعال
مقاله اوقات فراغت غير فعال
مقاله سبک زندگي
مقاله شهرستان جويبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رازقي نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي پطرودي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اوقات فراغت، فعاليتي است که اعضاي جامعه فارغ از اجبارهاي محيط کار و الزامات زندگي، از طريق آن استعدادهاي خود را توسعه بخشيده، شخصيت خود را گسترش مي دهند. چگونگي گذران اوقات فراغت، بازتابي از شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هر جامعه است که استفاده مطلوب از اين اوقات مي تواند تاثير درخور توجهي در بهبود کيفيت زندگي اجتماعي و اقتصادي افراد جامعه داشته باشد.
پژوهش حاضر به قصد بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اوقات فراغت افراد ۶۴-۱۵ ساله شهرستان جويبار صورت گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش بر روي ۵۱۰ نفر از اعضاي جامعه مورد نظر-که بر اساس روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند-اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. متغيرهاي مستقل که ارتباط آنها با ميزان اوقات فراغت (فعال و غيرفعال) سنجيده شده است، عبارتند از: پايگاه اجتماعي-اقتصادي (ميزان درآمد، تحصيلات و شغل والدين)، وضعيت تاهل، محل زندگي، سن و جنسيت.
نتايج گوياي آن است که ميانگين اوقات فراغت فعال (۱٫۸۷ از ۴) بيشتر از ميانگين فراغت غير فعال (۱٫۴ از ۴) است. بررسي الگوهاي گذران اوقات فراغت نشان مي دهد که فعاليت هاي فراغتي «بودن در کنار خانواده» و «تماشاي تلويزيون» از مهمترين الگوهاي فراغتي جامعه مورد نظر هستند. همچنين؛ نتيجه رگرسيون خطي چند متغيره متغيرهاي مستقل با اوقات فراغت نشان مي دهد که از ميان متغيرهاي مستقل، چهار متغير (سن، تحصيلات پاسخگو و تحصيلات پدر و مادر) داراي تاثير معناداري بر اوقات فراغت هستند. مقايسه بتاها نشان مي دهد متغير سن و تحصيلات پاسخگو با ضرايب بتاي (۰٫۳۲- و ۰٫۱۱۷)، به ترتيب، قويترين و ضعيف ترين تاثير را بر متغير وابسته اوقات فراغت نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است