۱۳۹۵-۰۱-۳۰

مقاله انسان آرماني در رامايانه و شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: انسان آرماني در رامايانه و شاهنامه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان آرماني
مقاله رامايانه
مقاله والميکي
مقاله شاهنامه
مقاله فردوسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان آرماني در حماسه هاي اقوام کهن، در وجود قهرمانان حماسه ها متجلي مي شود، که هر يک از آنان بازتاب تفکر و ارزش هاي اخلاقي جامعه خويشتن است. حماسه سرايان بزرگي چون والميکي و فردوسي در اثر خود به خلق چنين انسان آرماني پرداخته اند. قهرمانان رامايانه و شاهنامه در واقع انسان را در مراتب گوناگون خويش نشان مي دهند. در بررسي ويژگي هاي شخصيتي چنين انسان آرماني، صفاتي چون خداپرستي، خردمندي، دادگري، بي نيازي، وفاداري، خيرخواهي و دورانديشي بسيار بارز و برجسته اند. گر چه اين ويژگي ها تا حدودي در هر دو اثر به طور يکسان يافت مي شوند، اما هر کدام با توجه به پيشينه فرهنگي سرزمين خود بروزي متفاوت دارند. برخي ويژگي ها مانند وفاداري در انسان آرماني رامايانه برجسته تر به چشم مي آيد، حال آن که فرهمندي ويژگي خاص انسان آرماني شاهنامه است.

© حقوق سایت محفوظ است