۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اندازه ‎گيري و مقايسه ابعاد مختلف رنگ منتج از دو نوع آلياژ بيس متال در ديسك‌ هاي سرامومتال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۲ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اندازه ‎گيري و مقايسه ابعاد مختلف رنگ منتج از دو نوع آلياژ بيس متال در ديسك‌ هاي سرامومتال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرامومتال
مقاله اسپكتروفتومتر
مقاله وراباند۲
مقاله Visual Assessment Base Metal

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوكار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مراديان سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: يكي از مسايل ديرين در دندانپزشكي، هماهنگي رنگ ترميم با دندانهاي طبيعي فرد مي باشد. در ترميم هاي سرامومتال نوع آلياژ زيرساختاري بر رنگ نهايي پرسلن تاثير مي گذارد. از شايعترين آلياژهاي مصرفي، آلياژهاي نيكل- كروم است كه نمونه ايراني آن آلياژ مينالوكس مشابه وراباند۲ مي باشد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف اندازه گيري و مقايسه ابعاد مختلف رنگ منتج از كاربري دو آلياژ مينالوكس و وراباند۲ انجام شد.
روش بررسي: در اين تحقيق از هر آلياژ ۹ ديسك به ضخامت ۵/۰ و قطر ۱۶ ميليمتر تهيه و طبق دستور كارخانه سازنده پرسلن  Vita VMK68به رنگ A2 روي آنها پخته شد. رنگ نمونه ها در يك زمان و تحت شرايط يكسان توسط دستگاه اسپكتروفتومتر data color در سيستم CIE Lab و مانسل تحت چهار منبع نوري A، C، D65 و TL81 تعيين گرديد؛ سپس با استفاده از نرم افزار MATLAB Tool Box Statistic 5.2 تعيين ميانگين و آناليز واريانس دو طرفه  انجام شد.
يافته ها: مقدار آماره F در hue، value و chroma از مقدار F جدول با ضريب اطمينان ۹۹% كوچكتر بود؛ بنابراين فرضيه H0 مبني بر عدم وجود اختلاف معني دار بين اين دو گروه در هر سه بعد رنگ رد نمي شود؛ به عبارتي ديگر بين ديسك هاي سرامومتال تهيه شده با دو نوع آلياژ نيكل كروم مينالوكس و وراباند۲ در ابعاد سه گانه رنگ اختلاف معني داري وجود ندارد.
نتيجه گيري: چنانچه ساير خواص فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي آلياژ مينالوكس مطلوب باشد، مي توان آن را جايگزين آلياژ وراباند۲ نمود.

© حقوق سایت محفوظ است