۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اندازه گيري كارآيي و بازدهي نسبت به مقياس واحدهاي پرورش جوجه گوشتي مطالعه موردي استان همدان (۱۳۷۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۴۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري كارآيي و بازدهي نسبت به مقياس واحدهاي پرورش جوجه گوشتي مطالعه موردي استان همدان (۱۳۷۹)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآيي فني
مقاله تحليل فراگير داده ها
مقاله پرورش جوجه گوشتي
مقاله استان همدان
مقاله بازدهي نسبت به مقياس
مقاله كارآيي مقياس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلگي موسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق، اندازه گيري كارايي فني و تعيين بازده نسبت به مقياس واحدهاي پرورش جوجه گوشتي است. به اين منظور با استفاده از روش طبقه بندي متناسب با حجم، ۸۵ واحد پرورش دهنده جوجه گوشتي (حدود ۲۰ درصد واحدهاي فعال در سال ۱۳۷۹) در سطح استان همدان انتخاب شد. همچنين از طريق تكميل پرسشنامه، آمار و اطلاعات لازم براي دو دوره پرورش در فصلهاي پاييز و زمستان جمع آوري و جهت دستيابي به هدفهاي تحقيق از نرم افزار deap2.1 استفاده شد. نتايج نشان مي دهد كه ميانگين كارايي فني، تحت شرايط بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس، به ترتيب ۳۹٫۵ و ۶۴٫۴ درصد و ميانگين كارايي مقياس نيز برابر ۶۰٫۲ درصد است. همچنين اختلاف بين بهترين واحد پرورش دهنده و ميانگين نمونه، با فرض بازده متغير نسبت به مقياس، حدود ۳۵٫۶ درصد است. چنانچه اين اختلاف از طريق افزايش ميانگين كارآيي فني بهره برداران به صفر كاهش يابد ميزان توليد با استفاده از فناوري و عوامل توليد فعلي ۳۵٫۶ درصد افزايش پذير است. همچنين بايد افزود كه بيش از ۸۸ درصد از واحدهاي پرورش جوجه گوشتي (۷۵ درصد) داراي بازده فزاينده، ۵٫۹ درصد (۵ واحد) داراي بازده كاهنده و به همين ميزان نيز داراي بازده ثابت نسبت به مقياس هستند.

© حقوق سایت محفوظ است