۱۳۹۵-۰۱-۰۷

مقاله اندازه گيري بهره وري نهاده هاي توليد در مزارع چغندرقند استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري بهره وري نهاده هاي توليد در مزارع چغندرقند استان فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري
مقاله تابع توليد
مقاله چغندرقند
مقاله عوامل توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكرين عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: دهباشي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش توليد از طريق افزايش سطح زيرکشت با محدوديت هايي از جمله محدوديت منابع آبي مواجه است. لذا با افزايش عملکرد مي توان به افزايش توليد دست پيدا کرد. در اين خصوص مطالعه بهره وري عوامل توليد بسيار حايز اهميت است. در همين راستا اين مطالعه با هدف اندازه گيري بهره وري عوامل توليد چغندرقند در استان فارس صورت گرفت. داده هاي موردنياز اين مطالعه از طريق تکميل پرسشنامه در ميان ۶۵ چغندرکار استان فارس در سال زراعي ۱۳۸۷ گردآوري گرديد. براي محاسبه بهره وري نهاده ها از تابع توليد درجه سوم استفاده شد. نتايج نشان داد که بهره وري نهايي تعداد دفعات آبياري، نيروي کار مزد بگير، کود حيواني، کود فسفاته، سم و سطح زيرکشت به ترتيب برابر با ۳۸۵، ۲۸-، ۰٫۴-، ۱۴، ۲۵۷۴ و ۱۲۵۳- مي باشد. هم چنين مشخص گرديد ۹۷٫۱ درصد بهره برداران از کودحيواني و ۶۱٫۸ درصد آنها از آب بيش از حد بهينه استفاده مي کنند. کاهش استفاده از نيروي کار و کود حيواني به عنوان پيشنهاد مطالعه مطرح گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است