۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله اندازه طبيعي رحم در سنين باروري (بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل، ۷۹-۱۳۷۸) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اندازه طبيعي رحم در سنين باروري (بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل، ۷۹-۱۳۷۸)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله اندازه رحمي
مقاله سنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي احمدي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي نازيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: روشهاي مختلفي جهت تعيين اندازه رحم از جمله روش بي خطر سونوگرافي مورد استفاده قرار گرفته اند. اين مطالعه اندازه طبيعي رحم خانمهاي سني باروري بابل را با استفاده از سونوگرافي مورد بررسي قرار مي دهد.
مواد و روشها: اين مطالعه (توصيفي ـ تحليلي) مقطعي بين سالهاي ۷۹-۱۳۷۸ در بيمارستان شهيد يحيي نژاد بابل انجام گرفت. ۲۳۱ زن ۴۵-۱۵ سال كه هيچگونه يافته غيرطبيعي در آناتومي رحم و پاتولوژي لگني و همچنين خونريزي غيرطبيعي رحمي نداشتند، بررسي شدند. اندازه هاي رحمي با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافي شكمي time- Real تعيين گرديد.
يافته ها: متوسط اندازه هاي رحمي در زنان به طور كلي ۸۶٫۶×۴۹٫۶×۴۰٫۶ mm و در زنان نولي پار۷۲٫۸×۴۲٫۸×۳۲٫۴ mm  و در مولتي پار ۹۰٫۸×۵۱٫۷×۴۳٫۱ mm بود. متوسط سني زنان ۳۱٫۷±۹٫۶ سال، ۲۴٫۷±۴ BMI كيلوگرم بر متر مربع بود. بين اندازه هاي رحمي و پاريتي و نيز سن زنان بستگي معني دار مستقيمي ديده شد(p<0.05)  ولي اندازه رحم با BMI ارتباط معني داري نداشت.
نتيجه گيري: طبق بررسي انجام شده اندازه هاي طبيعي رحم در خانم هاي سنين باروري نسبت به ساير مطالعات در مناطق ديگر بيشتر است و آگاهي از اندازه هاي طبيعي رحم، توانايي تشخيص بيماريهاي مختلف رحم را با استفاده از سونوگرافي كه وسيله اي رايج جهت بررسي رحم مي باشد، امكان پذير مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است