۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اندازه‌ گيري زاويه تقارب دندانهاي تراش‌ خورده براي روكشهاي كامل تك ‌كراون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۳۶ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اندازه‌ گيري زاويه تقارب دندانهاي تراش‌ خورده براي روكشهاي كامل تك ‌كراون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زاويه تقارب
مقاله گير
مقاله ثبات
مقاله روكشهاي تك‎ كراون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوكار سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: منزوي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فلورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گير، ثبات و تطابق لبه اي روكشها تا حدود زيادي به چگونگي آماده سازي دندان بستگي دارد. زاويه تقارب مناسب تا حد زيادي اين موارد را تامين مي كند. در اين تحقيق روش جديدي براي اندازه گيري زاويه تقارب دندانهاي آماده شده براي روكشهاي تك كراون در مطبهاي دندانپزشكان عمومي شهر تهران به كار گرفته شد و طي آن ۳۲۵ داي كه توسط دندانپزشكان عمومي شهر تهران آماده شده بود، از ۱۰ لابراتوار در سطح شهر جمع آوري شد. داي ها از ناحيه زير خط خاتمه تراش، تريم و سپس يك بار در بعد باكولينگوالي و يك بار در بعد مزيوديستالي به وسيله رايانه، اسكن (Genius Color Page-HR6) شدند؛ همچنين زاويه تقارب داي‎ ا در نرم افزارAdobe Photoshop (5.0)  اندازه گيري گرديد. تحليل آماري داده ها با استفاده از تست آناليز واريانس و t- student به كمك نرم افزار SPSS انجام شد؛ نتايج نشان داد كه ميانگين زاويه تقارب از ۳۴/۸±۱۸/۱۶ مربوط به كانين فك بالا تا ۳۸/۱۰±۱۸/۳۵ مربوط به مولر فك پايين قرار داشت و زاويه تقارب اندازه گيري شده بيشتر از ميزان ايده آل (۱۶-۱۰ درجه) بود. داي هاي مربوط به دندانهاي مولر فك پايين داراي بيشترين تقارب بودند. نتايج اين بررسي مورد استفاده اساتيد، دانشجويان دندانپزشكي و دندانپزشكان و نيز نشانگر بخشي از چگونگي كار دندانپزشكان عمومي شهر تهران مي باشد. از آنجايي كه افزايش زاويه تقارب بيشتر از حد مجاز، گير، ثبات و تطابق رستوريشن را به خطر مي اندازد، توجه به اصول درست آماده سازي دندانها و استفاده صحيح از ابزار و لوازم و كاربرد درست آگاهانه سمان هاي دنداني مي تواند به بهبود كيفيت رستوريشن هاي ثابت كمك كند.

© حقوق سایت محفوظ است