۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله انتقال فن آوري و دانش كشاورزي: مطالعه موردي ارتباط بين دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و اداره ترويج كشاورزي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۷۹ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: انتقال فن آوري و دانش كشاورزي: مطالعه موردي ارتباط بين دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و اداره ترويج كشاورزي استان فارس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پژوهش
مقاله ترويج
مقاله ارتباط پژوهش و ترويج
مقاله مروج
مقاله دانشگاه
مقاله دانشكده كشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از رسالت‌هاي عمده دانشگاه‌ها و به ويژه دانشكده‌هاي كشاورزي، اموزش، پژوهش و ارايه خدمات مورد نياز جامعه است. مهم‌ترين مصداق ارايه خدمات براي دانشكده‌هاي كشاورزي، نشر و انتقال فن‌اوري، به وسيله برقراري ارتباط با نهادهاي ترويجي است. از طريق اين ارتباط پژوهشگران دانشگاهي با مسايل، نيازها، و شرايط كشاورزي جامعه اشنايي بيش‌تري يافته، از اين اگاهي‌ها در امور اموزشي، طراحي و انجام فعاليت‌هاي تحقيقاتي خود بهره مي‌گيرند. از طرف ديگر، جامعه كشاورزي با كمك مروجين، به جديدترين يافته‌هاي علمي و راه‌حل‌هاي مناسب براي بهبود كشاورزي خود دست مي‌يابد. لذا، ارتباط بين دانشكده‌هاي كشاورزي، به عنوان يك نهاد اموزشي و تحقيقاتي، با نهاد ترويج كشاورزي همواره مورد تاكيد سياستگزاران امر توسعه كشاورزي، پژوهشگران و انديشمندان بوده است.
در اين پژوهش، با بهره‌گيري از مدل ارتباطات، چارچوب نظري مناسب تدوين، و سپس با مرور مطالعات پيشين، چهل و هفت عامل مهم در برقراري ارتباط بين پژوهش و ترويج تشخيص داده شد. با يك تحقيق ميداني از نوع توصيفي، نظريات استادان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز و كارشناسان و مروجين كشاورزي استان فارس نسبت به اهميت و تاثير هر يك از عوامل مذكور، در وضعيت فعلي ارتباط بين دو نهاد، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين عامل در تقويت ارتباط بين دانشكده‌هاي كشاورزي با ترويج، اشنايي محققين دانشگاه از اوضاع كشاورزي منطقه مي‌باشد. در پايان گزارش، ساير دستاوردهاي اين پژوهش، همراه با توصيه‌هاي عملي براي گسترش و تقويت ارتباط بين دو نهاد، ترويجي و اموزشي – پژوهشي ارايه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است