۱۳۹۵-۰۳-۲۷

مقاله انتخاب هم زمان تکنولوژي براي خريدار و تامين کننده با استفاده از يک مدل برنامه ريزي آرماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در كاوش هاي مديريت بازرگاني از صفحه ۶۰ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: انتخاب هم زمان تکنولوژي براي خريدار و تامين کننده با استفاده از يک مدل برنامه ريزي آرماني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب فن آوري
مقاله رابطه خريدار – تامين کننده
مقاله برنامه ريزي آرماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محقق علي
جناب آقای / سرکار خانم: سماواتي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت انتخاب فن آوري مناسب از سويي و ضرورت هماهنگي خريدار و تامين کننده در انتخاب فن آوري متناسب با نياز مشتريان از سوي ديگر، اين مقاله سعي دارد تا در شرايطي که به علت تغيير در نياز مشتري، لازم است تا هم خريدار و هم تامين كننده اقدام به انتخاب و كسب تكنولوژي توليد كنند و با توجه به نقش «رابطه خريدار – تامين كننده» در مرحله انتخاب فن آوري، يک مدل برنامه ريزي آرماني جهت انتخاب هم زمان تكنولوژي (براي خريدار و تامين كننده) ارايه نمايد. اين مدل به دنبال دستيابي به سه هدف در سه سطح اولويت است که در راستاي اين اهداف الزامات مورد نظر و محدوديت هاي هر يک از سازمان ها مورد توجه قرار مي گيرد و همچنين بر لزوم هم گرايي بين دو گزينه منتخب تاکيد مي شود. در نهايت اين مدل با انتخاب دو فن آوري که ظرفيت هاي دو سازمان را تا حد امكان مشابه يكديگر مي سازد، از سرمايه گذاري هاي بي مورد و ايجاد ظرفيت هاي باز و بي استفاده در دو سازمان ها جلوگيري مي کند.

© حقوق سایت محفوظ است