۱۳۹۵-۰۵-۰۴

مقاله انتخاب مناسب ترين دبي گسيلنده با تحليل توزيع رطوبت از يک گسيلنده نقطه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۰ در حفاظت منابع آب و خاك از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب مناسب ترين دبي گسيلنده با تحليل توزيع رطوبت از يک گسيلنده نقطه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي
مقاله تحليل سلسله مراتبي
مقاله توزيع رطوبت
مقاله گسيلنده
مقاله منبع خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع رطوبت در خاک از مهم ترين اصول طراحي آبياري قطره اي است. هر چند به منظور سهولت در طراحي، ساده سازي هايي در تحليل توزيع رطوبت خاک صورت گرفته، ليکن انتخاب دبي مناسب گسيلنده اغلب بر پايه تشخيص مهندسي صورت مي گيرد. هدف از اين پژوهش، تحليل توزيع رطوبت در خاک و معرفي مدل تصميم گيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) به منظور انتخاب مناسب ترين دبي گسيلنده نقطه اي بود. براي آزمون مدل معرفي شده، آزمايش هاي لازم طراحي و طي آن ها، دبي جريان گسيلنده ها برابر ۲، ۴ و ۸ ليتر در ساعت و نوع گسيلنده ها نقطه اي انتخاب شد. مختصات مکاني الگوي مرطوب شده و ابعاد پياز رطوبتي (حداکثر عمق و قطر خيس شده) و نيز نمونه برداري از عمق هاي مختلف در نيمرخ خاک انجام شد. اندازه گيري ها و محاسبات براي سه نوع گياه (پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي) صورت گرفت. نتايج نشان داد براي آبياري پياز، دبي ۲ ليتر برساعت با دور آبياري يک روز و مدت آبياري ۶ ساعت در روز مناسب ترين گزينه است. همچنين براي آبياري سيب زميني، دبي ۲ ليتر بر ساعت با دور آبياري يک روز و مدت ۷ ساعت و براي آبياري گوجه فرنگي دبي ۸ ليتر برساعت با دور آبياري سه روز به مدت ۲ ساعت در روز مناسب ترين گزينه ها مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است