۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله انتخاب شش دندان قدامي براي بيماران پروتز كامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: انتخاب شش دندان قدامي براي بيماران پروتز كامل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرض دندانهاي قدامي
مقاله اندازه دندانهاي قدامي
مقاله دندانهاي مصنوعي
مقاله انتخاب دندان مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي روزبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: انتخاب دندانهاي مناسب براي بيماران بي دندان همواره مساله پر اهميتي در دندانپزشكي بوده است و روشهاي گوناگوني جهت اين انتخاب تا به حال ارايه شده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف ارايه روشهاي مناسب انتخاب دندان در بيماران پروتز كامل انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، تعداد صد نفر از مراجعه كنندگان و دانشجويان اين مركز در محدوده سني ۲۰-۳۰ سال مورد بررسي قرار گرفتند كه نيمي مرد و نيمي ديگر زن بودند. به منظور انجام تحقيق از كوليس با درصد خطاي ۰۱/۰ ميليمتر و خط كش ميليمتري پلاستيكي قابل انعطاف براي اندازه گيري نقاط آناتوميك مورد نظر و فيس بو براي اندازه گيري پهناي صورت استفاده شد.
يافته ها: بين عرض مزيوديستالي شش دندان قدامي فك بالا و عرض مزيوديستالي شش دندان قدامي فك پايين رابطه معني داري وجود داشت؛ اين رابطه در مورد آقايان به صورت: ] – ۲٫۰۰۸)عرض شش دندان قدامي بالا[۰٫۸۳ ´  =عرض شش دندان قدامي پايين) و در مورد خانمها به صورت ] + ۹٫۵۳) عرض شش دندان قدامی بالا [۰٫۵۹ ´ =عرض ۶ دندان قدامي پايين) بود؛ بين عرض شش دندان قدامي فك بالا و اندازه گوشه لب در حالت قوس فقط در مردان رابطه معني داري وجود داشت كه به صورت: ])اندازه گوشه لب در حالت قوس در مردان (۶۳٫۳۹) + [۰٫۲۱ + = عرض شش دندان قدامي بالا) بود؛ اين رابطه در خانم ها به دست نيامد.
نتيجه گيري: با وجود روشهاي مختلف جهت تعيين اندازه دندانها به نظر مي رسد روش پيشنهادي كنوني، روش مناسبي جهت اين تخمين است.

© حقوق سایت محفوظ است