۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله امکان سنجي مداخله پذيري بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با استفاده از مدل فرايند تحليل شبکه مطالعه موردي: منطقه ۶ شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۵۷ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي مداخله پذيري بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با استفاده از مدل فرايند تحليل شبکه مطالعه موردي: منطقه ۶ شهر قم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت هاي ناکارآمد شهري
مقاله فرايند تحليل شبکه
مقاله GIS
مقاله منطقه ۶ شهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيسي لو علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادي بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي دهه هاي اخير موضوع احياي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهرها به يکي موضوعات کليدي در زمينه راهبردهاي توسعه شهري تبديل شده است. به همين منظور مديران و سياستگذاران شهري اقدامات متعددي از جمله افزايش ميزان تراکم ساختماني، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، انبوه سازي و غيره را سرلوحه کار خود قرار داده اند. برخي از اين سياست ها نيز به شکل مداخلات مستقيم از سوي سيستم مديريت شهري به منظور تامين خدمات و امکانات عمومي و يا بهبود وضعيت شبکه معابر، تجميع قطعات و مواردي از اين قبيل در بافت هاي فرسوده صورت مي گيرد. متاسفانه عدم مد نظر قرار دادن پارامترهاي اجتماعي، اقتصادي و کالبدي موثر در امر مداخله پذيري بافت هاي شهري از سوي دست اندرکاران امور توسعه شهري موجب شده تا هنگام اجراي پروژه هاي عمراني مشکلاتي همچون تاخير در زمان اجرا پروژه ها، صرف هزينه هاي گزاف و يا نارضايتي هاي اجتماعي به وجود آيد. بر اين اساس تحقيق حاضر تلاش دارد تا با کمک سه شاخص عمده فيزيکي، اقتصادي و اجتماعي ميزان مداخله پذيري بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهر قم را تعيين نمايد تا هرگونه اقدام در اين زمينه به شکل موثرتري صورت گيرد. البته رعايت مجموعه اين معيارها به همراه زير معيارهاي آن باعث به وجود آمدن پيچيدگي هايي در امر تصميم گيري مي گردد. لذا به منظور تسهيل در امر تصميم گيري، از روش فرايند تحليل شبکه (ANP) جهت دستيابي به اهداف تحقيق حاضر استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد از مجموع ۷۶ هکتار مساحت منطقه ۶ شهر قم، ۲۰٫۳ درصد از مساحت آن داراي مداخله پذيري کم و ۴۱٫۸ درصد داراي مداخله پذيري متوسط مي باشد. در مقابل ۳۷٫۹ درصد از مساحت منطقه ياد شده از مداخله پذيري بالايي برخوردار است که علت اصلي آن را مي توان به سبب وجود اراضي باير با وسعت زياد، در داخل بافت عنوان کرد.

© حقوق سایت محفوظ است