۱۳۹۵-۰۳-۳۰

مقاله امکان سنجي اجراي آموزش مجازي براي توليدکنندگان بخش کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: امکان سنجي اجراي آموزش مجازي براي توليدکنندگان بخش کشاورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش مجازي
مقاله امکان سنجي
مقاله توليدکنندگان بخش کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرازي سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري مقدم محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به منظور امکان سنجي اجراي آموزش مجازي براي توليدکنندگان بخش کشاورزي انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه بوده است، گروه اول: «مجريان آموزشي شاغل در وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جهاد کشاورزي استان تهران (۶۲ نفر) و مربيان آموزشي (۹۴ نفر) جمعا به تعداد ۱۵۶» و گروه دوم: «کارشناسان آموزش مجازي به تعداد ۷۰ نفر». ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که پس از اعتبارسنجي و تعيين پايايي، مورد استفاده قرار گرفت. پايايي ابزار به تفکيک مولفه هاي سه گانه در پرسشنامه ۰٫۸۸، ۰٫۹۰ و ۰٫۸۰ بوده است. اين پژوهش به شيوه غير آزمايشي از طريق زمينه يابي (پيمايش) و به منظور کاربرد نتايج حاصله انجام گرديده است. از جامعه آماري فوق (۲۲۶ نفر)، يک نمونه به حجم ۱۷۵ نفر به روش «نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب بهينه» انتخاب شده است. داده هاي حاصله، مورد تجزيه و تحليل هاي آماري لازم قرار گرفته و نتايج تحقيق نشان داد: ۱- اجراي آموزش مجازي براي توليدکنندگان بخش کشاورزي امکان پذير است. ۲- امکان اجراي آموزش مجازي به هر دو روش هم زمان و غير هم زمان وجود دارد. ۳- اجراي اين آموزش ها فقط براي دروس نظري دوره هاي آموزشي و ترويجي امکان پذير است. در پايان پژوهش، ضرورت سطح بندي شاغلين بخش کشاورزي براي ارايه آموزش هاي مجازي به شکل اثربخش و کارآ، طراحي دروس آموزشي در قالب مجازي و الکترونيکي، آموزش مدرسين و مجريان آموزشي در زمينه آموزش مجازي و مواردي ديگر پيشنهاد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است