۱۳۹۵-۰۴-۳۱

مقاله امنيت غذايي در راستاي ارتقاي مصرف سرانه پروتئين حيواني در برنامه چهارم توسعه کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در علوم اقتصادي از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: امنيت غذايي در راستاي ارتقاي مصرف سرانه پروتئين حيواني در برنامه چهارم توسعه کشور
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش خودقيمتي و متقاطع
مقاله کشش درآمدي
مقاله کشش پروتئين و کالري
مقاله خانوارشهري
مقاله JQAIDS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشوده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر تغييرات قيمت مصرفي و درآمد خانوارهاي شهري را بر ميزان دريافت پروتئين و کالري حيواني به منظور ارتقاي شاخص هاي مربوط در برنامه چهارم توسعه مورد بررسي قرار مي دهيم. با استفاده از روش تابع تقاضاي تقريبا ايده آل درجه دو (QAIDS) در سال هاي ۶۰-۱۳۸۶ کشش هاي خودقيمتي، متقاطع و درآمدي را محاسبه کرده و با استفاده از اين نتايج کشش دريافت پروتئين و کالري خانوار شهري در اثر تغيير قيمت و درآمد را مورد محاسبه قرار مي دهيم. يافته ها نشان مي دهد که تغيير قيمت گوشت مرغ بيشترين اثر را در دريافت پروتئين حيواني دارد، همچنين، کشش کالري گوشت مرغ بالاتر از محصولات پروتئيني ديگر است. کشش درآمدي پروتئين و کالري براي گروه کالاهاي پروتئيني مثبت و برابر با ۰٫۸۷ و ۰٫۸۶ است، از اين رو گروه کالاهاي پروتئين به عنوان کالاي نرمال به حساب مي آيند.

© حقوق سایت محفوظ است