۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله امكان توليد سلولاز با استفاده از قارچ نوروسپورا اينترمديا به روش تخمير حالت جامد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: امكان توليد سلولاز با استفاده از قارچ نوروسپورا اينترمديا به روش تخمير حالت جامد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم
مقاله سلولاز
مقاله نوروسپورا اينترمديا
مقاله تخمير حالت جامد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صارمي نژاد سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي اصفهاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به کاربردهاي فراوان آنزيم سلولاز در بسياري از صنايع، بويژه در صنايع غذايي و اختصاص ساليانه مبالغ هنگفتي جهت واردات اين آنزيم، در اين پژوهش تصميم به توليد سلولاز به کمک قارچ نوروسپورا اينترمديا بر روي دو سوبستراي ليگنوسلولزي (کاه برنج و باگاس نيشکر) به روش تخمير حالت جامد گرفته شد. قارچ نوروسپورا اينترمديا بر روي دو سوبستراي کاه برنج و باگاس نيشکر که با استفاده از بخار يا قليا تيمار شده بودند به مدت ۲، ۴ و ۶ روز کشت داده شد و پس از اتمام زمان کشت، آنزيم سلولاز استخراج و ميزان فعاليت سلولازي آن اندازه گيري گرديد.
بررسي آماري دادههاي حاصل از آزمايشها بهترين شرايط براي توليد آنزيم سلولاز توسط نوروسپورا اينترمديا را کشت ۶ روزه قارچ مذکور روي سوبستراي کاه برنج تيمار شده با قليا نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است