۱۳۹۵-۰۳-۲۲

مقاله امراي محلي چغاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: امراي محلي چغاني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آل محتاج
مقاله چغانيان
مقاله ابوبکر چغاني
مقاله ابوعلي چغاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستا جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امراي چغاني (آل محتاج)، در ابتدا خانداني کوچک و محلي بودند که در گوشه اي از سرزمين چغانيان در ماوراالنهر حکومت مي کردند ولي به مرور زمان قدرت يافته، توانستند نام خود را در تاريخ پرفراز و نشيب ايران به ثبت برسانند. اين خاندان توانست در ارتباط متقابل با سامانيان، روزبه روز از قدرت و اعتبار بيشتري برخوردار شده، قلمرو حکومتي خود را افزايش دهد.
با قدرت يافتن ابوبکر چغاني بود که آل محتاج از خانداني کوچک و ناشناس تبديل به خانداني مشهور شد و نام آن بر سر زبان ها افتاد. بعد از وي پسرش، ابوعلي، قدرت يافت. او توانست آل محتاج را به نهايت قدرت و شهرت خود برساند و حتي به عنوان سپهسالار سامانيان، شهرهاي زنجان، ابهر، نهاوند و دينور را نيز تصرف نمايد.
با فوت او دوران ضعف و انحطاط چغانيان نيز آغاز شد؛ چون هيچ کدام از افرادي که ادعاي جانشيني او را داشتند يا نتوانستند به حکومت برسند و يا اگر هم حکومت يافتند، چند صباحي بيشتر بر مسند قدرت نبودند و از سرنوشت آنان اطلاعي در دست نيست. از آنجاکه چغانيان دست پروردۀ دربار سامانيان بودند، به تبعيت از ايشان در ترويج زبان فارسي کوشيده، در جلب سخنوران و نويسندگان و شاعران ايراني اهتمام خاص ورزيدند و آنان را به تصنيف و تاليف کتاب به زبان فارسي برانگيختند.

© حقوق سایت محفوظ است