۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله الگوي پراكندگي جغرافياي بروز تروماي منجر به بستري در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در پايش از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: الگوي پراكندگي جغرافياي بروز تروماي منجر به بستري در شهر تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله الگوي پراكندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاربخش داوري مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تروما يکي از مهم ترين مشکلات بهداشتي جهان امروز است که بيشتر افراد را در سنين جواني و ميانسالي درگير مي کند و يکي از مهم ترين علل منجر به مرگ در سنين زير ۴۵ سال مي باشد.  به طور کلي شيوع و الگوي آسيب در جوامع شهري و روستايي و حتي در نواحي مختلف يک جامعه شهري با يکديگر متفاوت است و بر اساس تحقيقات انجام شده، تحت تاثير عوامل جمعيتي مانند نژاد، وضعيت اجتماعي، تراکم جمعيت، ترافيک شهري، سرعت عبور و مرور وسايل نقليه و ساختار فيزيکي شهري قرار مي گيرند.
با توجه به قابل پيشگيري بودن مساله تروما به نظر مي رسد که مقرون به صرفه ترين و آسان ترين راه براي دست يابي به اين هدف، سبب شناسي تروما و الگوي آن در هر جامعه است چرا که پي بردن به آنها مي تواند ما را در يافتن راهکارهاي مناسب جهت رفع و بهبود وضيت ياري نمايد.
اين مطالعه توصيفي با هدف مشخص کردن الگوي مناطق تروما خيز در سطح شهر تهران طراحي شده است که طي آن پزشکان و دانشجويان سال آخر پزشکي با مراجعه به تمام بيمارستان هاي شهر تهران ،اطلاعات مصدومان بستري را در فرم هاي از پيش طراحي شده وارد کردند. طول مدت مطالعه بر حسب تعيين حجم نمونه ۴۱ روز بوده که به طور تصادفي در ماه هاي مختلف سال تعيين شده بود.
تعداد کل افراد مطالعه شده ۵۰۵۱ مورد بود که بيماران به مسموميت دارويي از مطالعه حذف شدند و تعداد ۴۱۸۹ مورد شرايط ورود به مطالعه را دارا بودند. ميانه سن بيماران ۲۵ سال بوده و ۷۸ درصد از کل بيماران را مردان تشکيل مي دهند. شايع ترين مکانيسم حادثه، تصادف وسايل نقليه بوده و به دنبال آن سقوط، بريدگي و مسمويت قرار دارد. شايع ترين مناطق حادثه خيز به طور کلي به ترتيب مناطق ۴، ۲۰، ۱۲ و ۱۵ شهرداري و از نظر مناطق رخداد حوادث ترافيکي، شايع ترين مناطق به ترتيب مناطق ۴، ۲۰، ۱۲ و ۶ بود. حدود ۲۷ درصد از بيماران نيز از خارج از شهر به مراکز درماني تهران منتقل شده بودند.
پيشنهاد مي شود که با توجه به نقاط داغ تروما در سطح شهر تهران، امکانات خدمات رساني بهداشتي و درماني بهينه در اين نقاط تقويت شود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است