۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله الگوي سنجش و ارتقاي درجه پايداري سازماني با رويکرد مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت بهبود و تحول از صفحه ۳۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: الگوي سنجش و ارتقاي درجه پايداري سازماني با رويکرد مديريت دانش
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايداري
مقاله مديريت پايداري
مقاله مديريت دانش
مقاله سازمان جهاني استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افرازه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنبي ساويز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنبي سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پايداري سازمان، توانايي حفظ يا توسعه عملكرد در بلندمدت و نتيجه تداوم رضايت ذي نفعان سازمان در طول زمان است. پايداري به توانايي سازمان در پايش فرصت ها، تغييرات، روندها و ريسك هاي محيط خارجي مرتبط است و با هدف ايجاد توازن بين منافع مالي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي سازمان در بلند مدت، مديريت مي شود. در اين مقاله ابتدا آخرين الگوي مديريت پايداري سازمان كه توسط سازمان جهاني استاندارد ارائه شده، معرفي و سپس در قالب الگوريتم حل مساله، الگويي براي سنجش و ارتقاي درجه پايداري سازمان با رويكرد مديريت دانش پيشنهاد شده است. اساس الگوي ارائه شده بر مديريت دانش تغييرات محيطي سازمان استوار است. به منظور اعتبارسنجي و تاييد الگوي ارائه شده، درجه پايداري ۵۲ سازمان دولتي داراي ساختار ما در تخصصي و ماهيت توليدي با استفاده از اين الگو مورد ارزيابي قرار گرفته است و نتايج بررسي، همبستگي بالاي بين مديريت دانش تغييرات محيطي و پايداري سازمان را تاييد مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است