۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله الگوي رويکرد تخصصي در تعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت ها و چالش هاي بخش بندي بازار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در صنعت و دانشگاه از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: الگوي رويکرد تخصصي در تعاملات دانشگاه با صنعت: ضرورت ها و چالش هاي بخش بندي بازار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش بندي
مقاله استراتژي کلي بخش بندي
مقاله استراتژي بازاريابي غيرتفکيکي
مقاله استراتژي بازاريابي تفکيکي
مقاله استراتژي بازاريابي تمرکزي
مقاله بازار صنعتي
مقاله بازار مصرف کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش بندي بازار فرايندي تحليلي است كه اگر به صورت دقيق و بر مبناي فروش ها و برنامه هاي بازاريابي انجام شود منجر به جذب مشتريان، حداكثرسازي منابع و ايجاد يك مزيت رقابتي براي تعاملات دانشگاه و صنعت مي شود.
در اين مقاله، با بررسي پيشينه بخش بندي و مفاهيم و تعاريف مربوط، ضرورت، مزايا و اهداف بخش بندي بيان مي شود. در ادامه مقاله استراتژي هاي بخش بندي ارائه و تحليل مي شوند. سپس به مقايسه بخش بندي در بازارهاي مصرفي و صنعتي و نقش سيستم اطلاعات بازاريابي و تحقيقات بازاريابي در بخش بندي بازار مي پردازيم. در پايان مقاله به مطالعه موردي كه در صنعت پتروشيمي ايران صورت پذيرفته است خواهيم پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه، متغيرهاي مدل مورد مطالعه، نقش تاثيرگذاري در بخش بندي بازار صنعت پتروشيمي دارند و اين متغيرها مبنايي براي بخش بندي اثربخش بازار صنعت پتروشيمي و تدوين الگوي مربوط هستند.
اساسا، دستاورد تحقيق نشان مي دهد که براي ارتقاي سطح اثربخشي ارتباطات سه جانبه صنعت، دانشگاه و دولت، بخش بندي بازار فعاليت اين سه بخش ضروري است تا مشخص شود هر يک چه رسالتي بر دوش دارند و هر بخش از پرداختن به امور غيرمرتبط با حوزه فعاليت خود پرهيز نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است