۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله الگوي رفتاري امريکا در مواجهه با تحولات کشورهاي عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۳۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: الگوي رفتاري امريکا در مواجهه با تحولات کشورهاي عربي
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امريکا
مقاله خاورميانه
مقاله جهان عرب
مقاله سياست خارجي
مقاله امنيت
مقاله قدرت
مقاله هژمون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واعظي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از منظر امريکايي ها هر يک از کشورهاي خاورميانه عربي و شمال افريقا که درگير ناآرامي هاي سياسي -اجتماعي داخلي شده اند، داراي پويايي و پيچيدگي هاي خاص خود بوده و لذا اثرگذاري هاي متفاوتي نيز بر سياست و منافع بلندمدت آن کشور در خاورميانه از خود بر جاي خواهند گذاشت. از اين منظر، تحولات اخير به طور مشخص مي تواند سياست اعمال اصلاحات سياسي – اقتصادي در منطقه، رويکرد اين کشور در قبال کشمکش فلسطين و اسرائيل، امنيت انرژي و راهبرد مبارزه با تروريسم در خاورميانه را تحت الشعاع خود قرار دهد. نوشتار حاضر درصدد است تا به اين پرسش پاسخ دهد که چه نسبتي ميان سياست هاي امريکا در منطقه خاورميانه از يک سو، و تحولات اخير در کشورهاي عربي از سوي ديگر، وجود دارد؟ فرضيه اصلي مقاله حاضر در پاسخ به پرسش مطرح شده نيز اين است که در دو دهه اخير نقش يک سويه امريکا در شکل دهي به تحولات خاورميانه به يک رابطه دوسويه تبديل شده است و رفتار اين کشور در فرايند تحولات اخير، متاثر از حضور مردم کشورهاي عربي در صحنه سياست داخلي کشورهاي خود در موارد متعددي به يک رفتار واکنشي تبديل شده است. در نهايت بايد گفت که تعارضات ميان جامعه و حکومت در خاورميانه عربي، به عنوان يکي از چالش هاي عمده امريکايي ها در روند تصميم سازي و مديريت ناآرامي هاي منطقه محسوب مي شود. از طرف ديگر، فقدان يک دستورالعمل و استراتژي مشخص توسط امريکايي ها و حرکت بر اساس الگوهاي نتيجه محور، يکي ديگر از مشکلات امريکا در مواجهه با انقلاب هاي عربي است.

© حقوق سایت محفوظ است