۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله الگوي تعيين همزمان عرضه نيروي كار و تقاضاي كالا در اقتصاد ايران «نظريه جديد اقتصاد خانواده» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۶۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: الگوي تعيين همزمان عرضه نيروي كار و تقاضاي كالا در اقتصاد ايران «نظريه جديد اقتصاد خانواده»
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظريه جديد اقتصاد خانواده
مقاله تخصيص زمان
مقاله دادگان خرد
مقاله دادگان پانل
مقاله الگوي تعيين همزمان
مقاله اقتصاد سنجي دادگان پانل
مقاله تحليل مقطعي سري زماني
مقاله الگو با اثر ثابت
مقاله الگو با اثر تصادفي
مقاله عرضه نيروي كار
مقاله تقاضاي كالا و خدمات.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي دانا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طايي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي ارائه الگويي براي تبيين نحوه تصميم گيري همزمان براي حضور در بازار کار و کالاست، که بتواند گوياي رفتار- اگر نه همه خانوارهاي ايراني- دست کم خانوارهاي شهري باشد. مفاهيم نظريه جديد اقتصاد خانواده، که حوزه اقتصاد را به درون خانواده گسترش داده، آغازگر اين پژوهش و پايان بخش آن، تصريح و برازش الگوي تعيين همزمان عرضه نيروي کار و تقاضاي کالا در مناطق شهري ايران است. براي تشکيل و تحليل دادگان پانل خانوارها، از دادگان خام طرح آمارگيري مرکز آمار ايران در باره خصوصيات اقتصادي- اجتماعي خانوارها طي سالهاي ۱۳۷۴- ۱۳۷۱ بهره جسته ايم. هادي ما در اين راه، اقتصاد سنجي دادگان پانل بوده است. محصول نهايي اين مقاله را مي توان تصريح و گزينش الگو با اثر تصادفي از نوع دوم دانست که نتايج برازش آن هم به کل جامعه تعميم پذير است و هم بدين معني است که دوره مورد مطالعه جزئي از دوره زماني بزرگتري انتخاب شده و بنابراين دورة زماني طولاني تري را پوشش مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است