۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله الگوهاي همديد تراز مياني جو هنگام وقوع يخبندانهاي ديررس بهاره استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافيا از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: الگوهاي همديد تراز مياني جو هنگام وقوع يخبندانهاي ديررس بهاره استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يخبندان
مقاله تحليل عاملي
مقاله الگوي سينوپتيکي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين نادر
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيق، شناسايي و طبقه بندي الگوهاي همديد تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال يخبندانهاي ديررس بهاره استان کرمانشاه طي دوره ۶۵- ۱۳۸۴ است. پس از تعيين آستانه زماني- مکاني يخبندان، ابتدا ۲۷ روز يخبندان فراگير سطح منطقه استخراج شد. سپس داده هاي ارتفاعي تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال واقع در محدود ه بين ۶۰- ۱۵ درجه عرض جغرافيايي شمالي و ۶۵- ۱۵ درجه طول شرقي به صورت يک ماتريس S-mode براي روزهاي يخبندان تنظيم شد. در ادامه، با استفاده از تکنيک آماري تحليل عاملي و خوشه بندي به روش وارد الگوهاي سينوپتيکي خوشه بندي شدند و نهايتا نقشه مرکب تراز بالا و پايين جو مربوط به هر خوشه تهيه و تحليل سينوپتيکي شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که، به هنگام وقوع يخبندانهاي ديررس بهاره، عمدتا پنج الگوي سينوپتيکي در قالب دو گروه عمده: سردچال جو بالايي و فرود موج کوتاه حاکم بوده است. به طوري که، حرکات نزولي سمت عقب اين سيستمهاي سينوپتيک باعث پمپاژ و هدايت توده هواهاي سرد و نسبتا خشک عرض هاي جغرافيايي بالا از سمت شمال غربي ايران به سمت استان کرمانشاه شده و در افت محيطي دما و بروز يخبندان تعيين کننده است.

© حقوق سایت محفوظ است