۱۳۹۵-۰۴-۱۸

مقاله الگوهاي خداباوري در دوران معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در حكمت معاصر از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: الگوهاي خداباوري در دوران معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسلامي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خداباوري
مقاله قرينه گرايي
مقاله ايمان گرايي
مقاله عمل گرايي
مقاله فلسفه اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دوران معاصر، مي توان سه کلان الگوي خداباوري را دنبال کرد. اين سه کلان الگو عبارت اند از ايمان گرايي، قرينه گرايي، عمل گرايي. هر يک از اين سه کلان الگو متضمن الگوهايي است. ايمان گروي سه نظريه عمده را شامل مي شود که بر اساس آن ها، ايمان در تعارض با استدلال عقلاني، بي ارتباط با استدلال عقلاني يا بي نياز از استدلال عقلاني است. قرينه گرايي دو نظريه عمده قرينه گرايي برهاني و قرينه گرايي استقرايي (احتمالاتي) را در بر مي گيرد. عمل گرايي نيز مشتمل بر دو نظريه عمل گرايي آخرت محور و عمل گرايي دنيامحور است. مراجعه به آراي فيلسوفان مسلمان و بازسازي آن ها به زبان جديد هم سخني با نظريات معاصر را براي ما ممکن مي کند؛ مثلا با تامل در انديشه هاي ابن سينا مي توان به بازسازي ديدگاه او در قالب قرينه گرايي برهاني و با تامل در انديشه هاي ملاصدرا مي توان به بازسازي ديدگاه او در قالب ايمان گرايي از نوع سوم اقدام کرد. همچنين توجه به آراي غزالي امکان بازسازي آن ها را در قالب عمل گرايي به ما مي دهد. فهم دقيق الگوهاي خداباوري در دوران معاصر و تلاش براي بازسازي نظريات فيلسوفان مسلمان اين امکان را به ما مي دهد که در مواجهه با الحاد و الگوهاي مختلف آن نيز به خوبي عمل کنيم.

© حقوق سایت محفوظ است