۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله اقتصاد توليد بخش دامداري عشاير كوچنده و اسكان يافته مطالعه موردي ايل كرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۱ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۳ منتشر شده است.
نام: اقتصاد توليد بخش دامداري عشاير كوچنده و اسكان يافته مطالعه موردي ايل كرد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عشايراسكان يافته
مقاله عشاير كوچنده
مقاله توليدات دامي
مقاله ايل كرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حفيل ‌زاده فرح
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ايل كرد، بزرگترين ايل استان ايلام، يكي از ايلاتي است كه برنامه هاي اسكان عشاير در مورد تعدادي از خانوارهاي آن به اجرا در آمده است. هدف اين تحقيق، بررسي اقتصاد توليد بخش دامداري عشاير كوچنده و اسكان يافته ايل كرد است. اطلاعات مورد استفاده در تحقيق حاضر از طريق تكميل ۲۵۰ پرسشنامه براي عشاير كوچنده و ۱۵۷ پرسشنامه براي عشاير اسكان يافته ايل گردآوري شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه تركيب دام عشاير اسكان يافته و كوچنده متفاوت است. در شرايط اسكان، سهم گوسفند و گاو افزوده مي شود (به ترتيب ۷٫۰ و ۲٫۴ درصد) و سهم بز و احشام باربر كاهش مي يابد (به ترتيب ۸٫۳ و۱٫۱ درصد).
توليدات دامي عشاير ايل كرد شامل گوشت (دام زنده)، فرآورده هاي لبني و الياف دامي (پشم و مو) است. فروش دام زنده، فرآورده هاي لبني و الياف دامي به ترتيب ۷۷٫۲ و ۲۰٫۲ و ۲٫۶ درصد از ارزش كل توليدات دامي عشاير كوچنده و نيز ۸۱٫۵، ۱۶٫۹ و ۱٫۶ درصد از ارزش كل توليدات دامي عشاير اسكان يافته را تشكيل مي دهد. هزينه نگهداري سالانه هر راس دامي عشاير كوچنده نسبت به عشاير اسكان يافته بيشتر است (براي هر راس گوسفند، بز و گاو داشتي به ترتيب ۱٫۵۰، ۱٫۵۱ و ۱٫۴۷ درصد). سود سالانه حاصل از هر راس گوسفند و گاو داشتي در شرايط اسكان بيشتر از شرايط كوچ اما سود حاصل از هر راس بز كمتر است (براي هر راس گوسفند، گاو و بز به ترتيب ۱۱٫۳۱، ۲۳٫۰۳ و۶٫۹۶ درصد). متوسط درآمد خالص سالانه هر خانوار كوچنده است (۱۸٫۱۶ درصد)

© حقوق سایت محفوظ است