۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله اعتبارسنجي و مقايسه چند تابع انتقالي نقطه اي و پارامتريك براي پيش بيني ميزان رطوبت خاك در پتانسيل هاي ماتريك مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اعتبارسنجي و مقايسه چند تابع انتقالي نقطه اي و پارامتريك براي پيش بيني ميزان رطوبت خاك در پتانسيل هاي ماتريك مختلف
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توابع انتقالي
مقاله شمال و شمال شرق ايران
مقاله منحني مشخصه رطوبتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حق وردي امير
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: خشنوديزدي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جليني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عربي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از روش هاي اندازه گيري مستقيم عوامل هيدرولوژيك خاك، زمان بر و پرهزينه مي باشد. يكي از مهم ترين راه كارهاي موجود براي حل اين مشكل ايجاد يك رابطه رياضي بين تعدادي از خصوصيات زوديافت خاك مانند بافت خاك، چگالي ظاهري و ميزان ماده آلي با خصوصيات ديريافت هيدروليكي خاك مي باشد. اين روابط توابع انتقالي نام دارند. در اين پژوهش از ۸ تابع نقطه اي و ۴ تابع پارامتريك براي پيش بيني ميزان رطوبت خاك در پتانسيل هاي ماتريك مختلف در ۱۲۲ نمونه خاك از شمال و شمال شرقي ايران استفاده گرديد. توابع انتقالي پارامتريك ضرايب چهار رابطه نگه داشت آب خاك ونگنوختن، هاستون و كاس، كمپل و بروكس و كوري را برآورد مي كردند. بهترين نتايج توابع نقطه اي مربوط به روش بي. اس. اس خاك سطحي (با متغيرهاي ورودي عمق نمونه برداري، درصد ذرات خاك، ميزان كربن آلي و وزن مخصوص ظاهري) با ضريب همبستگي (r) و ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE) به ترتيب برابر ۰٫۷۵ و ۰٫۰۳۳ و ضعيف ترين نتايج در روش هاتسون (با متغيرهاي ورودي عمق نمونه برداري، درصد ذرات خاك و وزن مخصوص ظاهري) با r و RMSE به ترتيب برابر با ۰٫۵۹ و ۰٫۰۶۱ به دست آمد. بهترين نتايج توابع پارامتريك در روش كمپل با r و RMSE به ترتيب برابر با ۰٫۹۰ و ۰٫۰۳۷ و ضعيف ترين نتايج در روش وريكن با r و RMSE به ترتيب برابر با ۰٫۵۲ و ۰٫۱۲ مشاهده شد. علاوه بر اين تحليل ها نشان دادند كه استفاده از ميزان كربن آلي به عنوان عامل ورودي در توابع انتقالي مي تواند منجر به بهبود نتايج پيش بيني ميزان رطوبت خاك شود. همچنين به طور تقريبي در همه توابع بررسي شده با افزايش پتانسيل ماتريك عملكرد توابع بهبود يافت.

© حقوق سایت محفوظ است