۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اعاده تشخيصي راديوگرافيهاي تيره به وسيله محلول احيا كننده فوق نسبتي سولفات مس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در پژوهش در علوم پزشکي از صفحه ۲۳۴ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: اعاده تشخيصي راديوگرافيهاي تيره به وسيله محلول احيا كننده فوق نسبتي سولفات مس
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعاده تشخيصي
مقاله راديوگرافي
مقاله احياكننده فوق نسبي
مقاله سولفات مس
مقاله راديولوژي تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ناصر آسيه
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: امين زاده امان اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. گاهي هنگام تهيه راديوگرافي، به علت زمان تابش زياد و يا در اثر ظهور بيش از حد فيلمهاي سياه شده، دانسيته آنها افزايش مي يابد و در نتيجه کيفيت تشخيصي خود را از دست مي دهد، هدف از اين مطالعه بررسي ارزش محلول سفيد کننده (احيا کننده) سولفات مس در اعاده ارزش تشخيص اين گونه راديوگرافها مي باشد.
روشها. تعداد ۴۰ فيلم دوبل شماره ۲ پري آپيکال، يک عدد مانديبول جمجمه حاوي دندانهاي خلفي، سفيد کننده سولفات مس، محلول رقيق شده ظهور، محلول رقيق شده ثبوت، دستگاه راديوگرافي پري اپيکال تروفي و دستگاه ظهور و ثبوت اتوماتيک در نظر گرفته شد. ابتدا يک فيلم پري آپيکال از ناحيه خلفي مانديبول با زمان اکسپوژر طبيعي تهيه و بطور عادي ظاهر و ثابت مي شد. اين فيلم به عنوان فيلم کنترل مثبت بود. سپس ۴۰ فيلم دوبل را جداگانه با زمانهاي اکسپوژر بيشتر از زمان عادي براي ناحيه خلفي مانديبول اکسپوز نموده در نتيجه فيلها سياه تر از طبيعي شدند. از هر پاکت يک فيلم به عنوان کنترل منفي و فيلم ديگر، به عنوان نمونه، ابتدا به وسيله محلول سفيد کننده سولفات مس دانسيته اش کاهش داده و در محلولهاي رقيق ظهور و ثبوت مجددا پردازش شد.کارآيي محلول سولفات مس در سه مرحله بررسي کيفيت باليني فيلم هاي احيا شده، دانسيتومتري فيلم هاي احيا شده و کنترل کنتراست و وضوح فيلم هاي احيا شده به وسيله يک وج پله اي آلومينيومي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج. فيلم هاي احيا شده در بسياري از موارد ارزش تشخيصي مشابه با فيلم کنترل مثبت و حتي بيشتر از آن داشت. دانسيته راديوگرافهاي احيا شده کاهش يافته بود. کنتراست فيلم هاي احيا شده کمي کاهش داشت و وضوح آنها افزايش يافته بود.
بحث. محلول احيا کننده سولفات مس محلول مناسبي براي اعاده ارزش تشخيصي فيلم هايي است که بطور اتفاقي سياه مي شوند، در نتيجه نياز به اکسپوژر مجدد بيماري نمي شود و در وقت و هزينه نيز صرفه جويي مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است