۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله اطلاعات كلامي: سنگ اول بناي آموزش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۴۰ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اطلاعات كلامي: سنگ اول بناي آموزش
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات كلامي
مقاله طبقه بندي اطلاعات كلامي
مقاله يادگيري و اطلاعات كلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: خير محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، موضوع يادگيري اطلاعات کلامي مورد ملاحظه قرار گرفته است. پس از نگاهي کوتاه در قالب يک مقدمه، به معرفي مهارت هاي مربوط به دانش بياني اقدام شده است. پيشينه اطلاعات کلامي در پژوهش هاي مربوط به تداعي، در دهه هاي پاياني سده نوزدهم رديابي شده و روند پژوهشي مرتبط با اين حوزه تا ساليان اخير نيز از نظر دور نمانده است. ويژگيهاي مختلف اطلاعات کلامي، توأم با طبقه بندي آنها، مشتمل بر سه نوع نام ها، واقعيت ها و دانش هاي کلامي سازمان يافته به بحث گذاشته شده اند. در مورد پردازش و ذخيره سازي ذهني طبقات سه گانه اطلاعات کلامي با اتکا به رويکرد پردازش اطلاعات نيز به اجمال نکاتي ارايه شده است. در ضمن عرضه روشهاي مختلفي که براي و ذخيره سازي اطلاعات کلامي مورد استفاده قرار مي گيرند، گوشه هايي از کاربردهاي اين روشها در امر آموزش مطرح شده است. در بخش پاياني اين مقاله، به نقش اطلاعات کلامي در تعليم و تربيت اشاره شده و از سودمندي دانش هاي بياني، به عنوان مبنا و بستر يادگيري بسياري از مهارت ها، سخن به ميان آمده و از اطلاعات کلامي، در برابر برخي سوء تعبيرها و ملاحظات طعن آميز دفاع شده است. سرانجام، يک جمع بندي و نتيجه گيري کوتاه بر اين نوشتار مهر ختام مي زند.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است