۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله اضطرار، اجبار و اکراه، از ترادف تا تفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه حقوق اسلامي از صفحه ۳۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اضطرار، اجبار و اکراه، از ترادف تا تفاوت
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطرار
مقاله اجبار
مقاله اکراه
مقاله اختيار
مقاله رضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اضطرار، اجبار و اکراه به عنوان سه عامل مخل قصد از ارکان اهليت جزايي مطرح هستند که در بيان غالب حقوق دانان ذيل دو عنوان مورد بحث قرار مي گيرد و اجبار و اکراه به عنوان يک عامل در کنار اضطرار مطرح مي گردند. اين نوع تفکيک مورد قبول مقننين پيش و پس از انقلاب اسلامي نيز قرار گرفته و در مواد قانوني مربوط، اجبار و اکراه مترادف فرض شده و داراي حکم و شرايط واحد دانسته شده است. به نظر مي رسد اين سه عامل، هر يک داراي تعريف و شرايط متفاوت بوده و اجبار و اکراه داراي حکم يکساني نيستند. اجبار محصول حالت فشار انسان يا غير انسان است که در آن، مجبور فاقد اختيار و آزادي است.
در صورتي که حالت فشار باعث فقدان اختيار و آزادي نشود، اگر فقدان رضا و طيب خاطر از عامل غير انسان ناشي شود، اضطرار محقق مي شود هرچند ممکن است اضطرار ريشه غير مستقيم انساني داشته باشد. ولي اگر فقدان رضا و طيب خاطر همراه با محدوديت آزادي و اختيار فرد نه در حد زوال و ناشي از عامل انساني بود، اکراه محقق مي گردد. بنابراين اجبار و اکراه دو نهاد متفاوتند که در عامل ايجاد کننده و ميزان اختيار و آزادي با هم فرق داشته و قابل جمع تحت عنوان و حکم واحد نمي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است