۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله اصل «صداقت» در قرآن و تحليل موارد جواز کذب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در آموزه هاي قرآني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: اصل «صداقت» در قرآن و تحليل موارد جواز کذب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صداقت
مقاله دروغ
مقاله خلف وعد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصل صداقت از ديدگاه آموزه هاي ديني جايگاهي بس فرازمند داشته از بسياري از ارزش هاي ديگر اهميت فزون تري دارد. عدم تبيين جايگاه آن در کنار برداشت هاي نااستوار از موارد مجاز کذب، از جمله علل کم توجهي به اين اصل در جامعه و موجه پنداشتن بسياري از دروغ گويي ها مي گردد.
در اين نوشتار ابتدا به تبيين اصل صداقت و اهميت آن پرداخته شده و آن گاه با ارائه معيار صدق و کذب و تحليل آيات و روايات مربوطه، موارد جواز کذب از نظر حکم و عدم تحقق کذب از نظر موضوع بررسي گرديده و پاره اي برداشت هاي نادرست به نقد کشيده شده است.

© حقوق سایت محفوظ است