۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله استفاده بهينه از آب رودخانه سيستان مطالعه موردي بخش شيب آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۰ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۹۷ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: استفاده بهينه از آب رودخانه سيستان مطالعه موردي بخش شيب آب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي كشت
مقاله ضرايب فني
مقاله قيمت سايه اي
مقاله ظرفيت
مقاله تابع تقاضا
مقاله كشش نقطه اي
مقاله محدوديت خودكفايي،‌استفاده بهينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريم كشته محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كوپاهي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كيميا جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مشكلات بزرگ برنامه ريزي اكثر كشورهاي در حال توسعه، نبود شناخت كافي از استعدادها و ويژگي هاي مناطق مختلف و همچنين استفاده صحيح و بهينه نكردن از نهاده هاي توليد است. اين مقاله بر اساس تحقيق در بخش “شيب آب” ناحيه سيستان در استان سيستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوري اطلاعات مورد نياز در آن نيز به روش نمونه گيري ميداني از ۱۰۵ بهره بردار منطقه در سال زراعي ۱۳۷۶- ۷۷ صورت پذيرفته است. همچنين سه الگوي مختلف زراعي با توجه به تخصيص زماني آب در حجم هاي ۲۴۷، ۳۳۶ و ۱۸۵ ميليون متر مكعب انتخاب و تنظيم شده است. براي ارايه الگوي بهينه، روش برنامه ريزي خطي به كار رفته و ضرايب فني آن به روش متوسط گيري نمونه اي از پرسشنامه هاي مربوط به دست آمده است.
با مطالعه الگوهاي كشاورزي منطقه مشخص شد كه آب موجود در فصل تابستان محدود كننده ترين عامل توليد در اين بخش به شمار مي‌آيد. قيمت سايه اي آب در خرداد و تير با حجم سالانه ۲۴۷ ميليون متر مكعب به ترتيب معادل ۲۸۸ و ۵۴٫۶ ريال و در سالهاي كم آبي كه حجم آب بين ۱۳۶ تا ۲۰۲ ميليون متر مكعب است، معادل ۱۷۴٫۵ ريال به دست آمد.
از بررسي تابع تقاضاي معياري آب مشخص شد كه با تغيير قيمت آب، ميزان تقاضاي آن به طور معكوس تغيير كرده و نمودار تقاضاي اين نهاده نيز پله اي خواهد بود. قيمت سايه اي آب در سطح ۲۸۰ ميليون متر مكعب، صفر است و كشش نقطه اي آن در ۱۲۷ ميليون متر مكعب تقريبا برابر واحد اندازه گيري شد.
زمين تنها در حالتي كه آب در سطح ۳۳۵ ميليون متر مكعب قرار داشت با محدوديت مواجه بود و قيمت سايه اي هر هكتار آن ۹۴۰۱۱۰ ريال تعيين شد. همچنين با افزايش ميزان زمين، محدوديت كود شيميايي ازته و فسفره نيز مشاهده شد. به طوري كه در الگوي اول، خريد ۲۷٫۲ تن كود فسفره ودر الگوي دوم، خريد ۳۷۰٫۴ تن كود فسفره و ۱۳٫۴ تن كود ازته مازاد بر موجودي منطقه توصيه شد.
در ادامه تحقيق، اثر حذف محدوديت هاي خودكفايي يا خود مصرفي از مدل نيز بررسي و نشان داده شد كه با حذف اين قيدها مي توان درآمد خالص كل منطقه را افزايش داد. در اين مقاله سعي شده تخصيص بهينه آب و ساير نهاده ها براي فعاليت هاي مختلف كشاورزي تجزيه و تحليل شود. در پايان راهبردهايي براي استفاده بهينه از منابع به منظور افزايش درآمد و سود پيشنهاد شده است.

© حقوق سایت محفوظ است