۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله استفاده از ۳۲P براي تعيين سويه موثر ميکوريزاي هم زيست با جو (.Hordeum vulgare L) و يونجه (.Medicago sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الكترونيك مديريت خاك و توليد پايدار از صفحه ۲۳۱ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از ۳۲P براي تعيين سويه موثر ميکوريزاي هم زيست با جو (.Hordeum vulgare L) و يونجه (.Medicago sativa L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ هاي ميکوريزا
مقاله يونجه
مقاله جو
مقاله هم زيستي
مقاله ۳۲P

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زعفريان فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تکنيک هاي هسته اي براي تعيين مجاورت، اندازه گيري ميزان انتقال و تبادل عناصر بين گياه و قارچ هاي ميکوريزا و انتخاب سويه موثر ميکوريزا در گياهان استفاده مي شود. به اين منظور، دو آزمايش گلداني جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفي براي تعيين بهترين سويه ميکوريزاي هم زيست با يونجه و جو از ميان ۴ سويه شامل Glomus mosseae، G. etanicatum، G. intraradices و ترکيبي از سويه هاي مختلف (G. mosseae، G. fasciculatum و Gigaspora hartiga) با استفاده از تکنيک راديوايزوتوپي در پژوهشکده کشاورزي، پزشکي و صنعتي سازمان انرژي اتمي ايران واقع در کرج انجام شد. اعمال ۳۲P در مرحله حداکثر رشد رويشي صورت گرفت. با استفاده از دستگاه شمارش گر بتا ميزان واپاشي ارزيابي شد. در جو سويه G. mosseae قابليت و توانايي جذب ۳۲P بيشتري نسبت به سويه هاي ديگر داشت. گياهان هم زيست با اين سويه داراي اکتيويته برگ، ساقه و سنبله بيشتري بودند. همچنين اين گياهان کارايي بيشتري در تجمع ماده خشک اندام هوايي داشتند. يونجه هم زيست با سويه G. mosseae بيشترين ميزان وزن خشک اندام هوايي، اکتيويته ۳۲P در برگ و ساقه و اکتيويته ويژه را داشت. در کل سويه ها در ايجاد هم زيستي با يونجه و جو تفاوت داشتند. ولي کارايي سويه G. mosseae در جذب ۳۲P سبب افزايش رشد و توليد ماده خشک بيشتر به وسيله جو و يونجه شد که مي توان آن را به عنوان سويه برتر معرفي نمود.

© حقوق سایت محفوظ است