۱۳۹۵-۰۲-۰۳

مقاله استفاده از گسترش عملکرد کيفيت (QFD) به منظور انعکاس خواسته ها و تمايلات مردمي در فضاهاي شهري، نمونه موردي: بوستان مهدي در شهر قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۲ در معماري و شهرسازي آرمان شهر از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از گسترش عملکرد کيفيت (QFD) به منظور انعکاس خواسته ها و تمايلات مردمي در فضاهاي شهري، نمونه موردي: بوستان مهدي در شهر قم
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله QFD
مقاله مشارکت مردمي
مقاله فضاهاي شهري
مقاله تمايلات مردمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودپور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كلهر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضاي شهري قسمتي از بافت شهر است که عموم مردم به آن دسترسي فيزيکي و بصري دارند و بستري براي فعاليت هاي انساني و برقراري تعاملات اجتماعي است. از آنجايي که متعاملين مستقيم فضاهاي شهري مردم مي باشند، تاکيد بسياري بر مشارکت مردم در برنامه ريزي، طراحي و توسعه اين فضاها وجود دارد. با اين وجود تاکنون روش مدوني براي انعکاس خواسته ها و تمايلات مردمي در فضاهاي شهري وجود ندارد. اين پژوهش به کاليبره نمودن روش گسترش عملکرد کيفيت به منظور جمع آوري و انعکاس خواسته هاي مردمي در فضاهاي شهري مي پردازد. به طور کلي گسترش عملکرد کيفيت را مي توان روشي ساختاريافته براي ترجمه نيازهاي مشتري به الزامات فني مناسب در هر مرحله از فرآيند طراحي و توسعه دانست. در پژوهش پيش رو، بعد از کاليبره نمودن روش گسترش عملکرد کيفيت، به عنوان نمونه بوستان مهدي واقع در شهر قم مورد بررسي قرار مي گيرد و با استفاده از روش گسترش عملکرد کيفيت پس از جمع آوري و اهميت يابي خواسته ها و تمايلات مردمي و بررسي راهکارهاي فني و مهندسي که بيشترين پاسخگويي را نسبت به اين خواسته ها دارند به ارائه راهکارهايي پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهد که از ميان ۱۲ مورد از خواسته هاي مردم، موارد بهداشت مربوط به قفس هاي حيوانات، مسدود نشدن لبه هاي کنار پارک توسط موتورسيکلت هاي پارک شده و عدم وجود اسکيت سواران در محيط عبوري داخل پارک از بالاترين اهميت برخوردار بوده و از ميان ۱۶ راهکار ارائه شده، نصب بيلبوردها با محتواي آموزشي، آموزش عمومي از طريق رسانه هاي جمعي محلي و ايجاد محوطه هاي خلوت جهت اسکيت در اطراف پارک از بيشترين اهميت برخوردار هستند.

© حقوق سایت محفوظ است